Čovjekov put u traganju za Bogom

Jedanput sam pitao jednu visokoobrazovanu ženu iz Indije, inače sljedbenicu hinduizma: ”Možete li mi ukratko objasniti suštinu hinduističkog vjerovanja, jer ja sam ulazio u hinduističke hramove, ali sam ostajao zbunjen i iznenađen usred mnoštva idola različitih oblika i boja koji se nalaze u hramovima?”

Odgovorila je: “Mi vjerujemo u postojanje vrhovnog Boga, odnosno Apsolutnu moć koja upravlja svemirom.”

Nisam bio zadovoljan njezinim odgovorom i zapravo su mi njezine fraze i konstatacije (o vjeri u jednog Boga) bile čudne u odnosu na veliki broj idola i božanstava u hindustičkim hramovima. Ona je primijetila moju zbunjenost, pa je nastavila: ”Da, mi obožavamo mnoštvo bogova i idola, ali to su sporedna božanstva. Naprimjer, po našem vjerovanju, postoji bog znanja i ja se njemu obraćam i molim ga da mi podari znanje, drugim bogovima se molim protiv uragana i poplava, trećima za napredak i razvoj, itd. Ali, iznad svih tih bogova je jedan, vrhovni (najveći) Bog.”

Pitao sam je: ”Vjerujete li u proživljenje nakon smrti?”

Ona je rekla: ”Da, a suština tog vjerovanja je da će svaki čovjek, ono što radi na ovome svijetu, bilo dobro ili zlo, naći na drugom svijetu.”

Sličan razgovor imao sam i sa recepcionerom u hotelu u kojem sam boravio u Londonu. Pitao sam recepcionara: ”Želim posjetiti jedan od hramova sika u gradu.

Možete li mi reći gdje se nalazi takav hram?”

Njegovo lice se ozarilo i mnogo se obradovao mom pitanju, jer je on bio sljedbenik sikizma, a potom je oduševljeno rekao: ”Mi siki smo monoteisti i nećete naći u našim hramovima ono što ćete naći u hramovima hindusa i budista, koji su ispunjeni slikama i kipovima.”

Kršćani, i pored toga što vjeruju u Oca, Sina i Duha Svetog, također tvrde da su monoteisti i da vjeruju u jednog Boga. Druzi za sebe također kažu da su monoteisti, a Jevreji sebe smatraju jedinim monoteistima.

Budisti, iako kažu da je budizam svjetovno učenje, ono ne proturiječi opisivanju Boga i Sudnjega dana, jer sam lično vidio, u hramu ”Chin Swee” na uzvisinama Kualalumpura, prizor mučenja griješnika na Sudnjem danu, a pored njih su tekstovi koji ukazuju na njihovu vjeru u proživljenje (uskrsnuće).

Arapski idolopoklonici su od davnina obožavali kipove od različitih materijala i različitih oblika, a njihov argument za to bio je ”…da bismo se približili i umilili jedinom Bogu, Allahu, dž.š.”

Ljudi – sva ljudska bića – pošto je u njih udahnuto od Božijeg Duha -, tragaju za Bogom, svejedno došli do upute, ili ostali u zabludi, ili pak zanegirali Boga.

Onaj ko razmišlja o čovjekovom dolasku na Zemlju, shvatit će da ga Duh koji mu je Bog udahnuo vodi do vjerovanja da postoji Uzvišeni Duh koji vlada univerzumom, pa ga onda čovjek traži i postane monoteista i vjernik u jednog Boga, Allaha, dž.š., ili pak ode u zabludu kroz izmišljanje božanstva utjelovljenog u čovjeku, životinji ili kamenu.

Nije onda čudno što je grčki historičar Plutarh, rekao: “Mogu postojati gradovi bez zidova, bez bogatstva, bez književnosti, bez pozorišta, ali čovjek nikada nije vidio grad bez hrama ili da njegovi stanovnici nisu vršili određene vjerske obrede i molitve.”

U svojoj dugoj povijesti, otkad je živio u špiljama, čovjek je tragao za Bogom i zamišljao Ga kroz svoju umjetnost i gravure koje su otkrili arheolozi. Arhitektonska djela koja je napravila ljudska ruka i zabilježila ljudska historija, uglavnom su bila usko povezana sa religijom, od piramida i egipatskih hramova, preko hramova budizma i hinduizma do crkava i džamija.

Završio sam svoje istraživanje i razmišljanje o ovoj životno važnoj temi, zahvaljujući Allahu na blagodati islama i spoznaji vrijednosti Allahovog Poslanika, s.a.v.s., koji nas je uputio u čisti monoteizam i dostavio nam posljednju Allahovu poslanicu, Kur'an, koji muslimanu ne ostavlja nimalo mogućnosti za bilo kakav vid antropomorfizma i prikazivanja Boga.

I na kraju mi se otrgnuo uzdah i osjetio sam saosjećanje prema onima koji tragaju za Bogom, ali sam isto tako osjetio i odgovornost zbog mog nemara prema njima i njihovoj uputi.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana