Jakut el-Hamevi – veliki muslimanski geograf koji je preselio na Ahiret u ramazanu

Jakut el-Hamevi bio je poznati putopisac, pjesnik, kaligraf, jezikoslovac, ali je on i jedan od najpoznatijih muslimanskih geografa općenito.

On je Šihabuddin Ebu Abdullah Jakut ibn Abdullah el-Hamevi el-Bagdadi el-Rumi. Rođen je 574. h.g. /1178., u Anadoliji.

Što se tiče njegovog imena Jakut, spominje se da su Arapi ime Jakut davali robovima, a ukoliko je nekome bio nepoznat otac, dodavali su mu prezime ili nadimak El-Rumi. Prezime ili nadimak El-Hamevi dobio je po svome gospodaru koji ga je kupio kao roba i kojem je služio. Tako je ovaj musliman ostao upamćen po imenu Jakut ibn Abdullah el-Hamevi.

Jakut el-Hamevi je imao veliku želju za stjecanjem znanja. Iako je bio rob on se posvetio učenju i istraživanju tako da je postao jedan od najpoznatijih geografa u povijesti islama. Njegov gospodar oslobodio ga je 596. godine po Hidžri (1199.) Usavršio se u prepisivanju (kopiranju) knjiga koje je kasnije prodavao u Bagdadu i to mu je donijelo mnoge koristi, a između ostaloga, imao je priliku da se upozna i poveže sa poznatim piscima i učenjacima.

Jakut el-Hamevi je ostao poznat i po svojim putovanjima koja je započeo 610.h.g./1213., putovanjem u Malu Aziju i Horosan. Polazne tačke bili su mu Tibriz i Mosul, a odredište Šam i Egipat. Boravio je u Damasku, a iz Damaska je otišao u Halep, zatim je posjetio Nishapur, Herat, Serahs, Merv, Havarizm i mnoge druge gradove i mjesta.

Jakut el-Hamevi napisao je nekoliko knjiga, od kojih su najvažnije: Mu'džemul-buldan (Leksikon zemalja) i Mu'džemul-edibba’ (Leksikon pisaca). Umro je u Halepu u ramazanu, 626. h.g. /1229.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana