Projekti poslanika koalicije Vakat u Budžetu za 2018.

Bošnjački poslanici u Skupštini Kosova ispred koalicije Vakat, a koji djeluju u sastavu parlamentarne grupe 6+, danas su glasali za nacrt zakona o budžetu Kosova koji je planiran za 2018. godinu. Poslanici Duda Balje i Bahrim Šabani razlog glasanja za nacrt zakona o budžetu obrazlažu time što je u budžetu Kosova za 2018. godinu, a na njihov zahtjev odobren veliki broj projekata koji su od vitalnog značaja za sve Bošnjake koji žive na Kosovu.

Uz propratnu dokumentaciju objavljujemo spisak zahtjeva i projekata koji su zacrtani u budžetu i koji će biti realizovani u narednom periodu:

1. Infrastrukturni projekti Župa – Podgor 178,106 eura
2. Asfaltiranje puta Ljubižda – Skorobišta 50.000 eura
3. Izgradnja kulturnog centra Novo Selo 50.000 eura
4. Izgradnja kulturnog centra Skorobište 50.000 eura
5. Izgradnja kulturnog centra Pousko 50.000 eura
6. Nastavak radova “Srezimir” 50.000 eura
7. Izgradnja sportskog centra u selim Zlipotok i Dragaš 100.000 eura

Zahtjeve u vrijednosti od 682.800 eura jesu sredstva koja su ubačena u budžetu dva ministrstva: Ministarstvu za rad i Ministarstvo za socijalna pitanja

1. Regulacija (pokockavanje) dvije ulice u Ljubiždi 158.400 eura
2. Otvaranje puta Zlipotok – Brod
3. 280.000 eura za infrastrukturne projekte u Župi, Dragašu, Peći. Podnijeli smo u ministarstvu za rad i socialna pitanja gdje su nam tranferisali novac.
4.Štampanje dvije zbirke “Mersiha Dami Omerović i Selima Džaferi 2.800 eura
Sportski teren u Kruševu 50.000 eura

U razgovoru za naš portal dvoje bošnjačkih poslanika kažu da su glasali za ovogodišnji budžet zbog navedenih projekata.

“Ovo su sve projekti koje smo uspjeli finansijski da propratimo i uvrstimo u budžet za 2018. godinu vezano za bošnjačku zajednicu. Ovo je istovremeno i razlog našeg glasanja za ovaj budzet.Ono sto slijedi su kontakti koje ćemo uspostaviti sa predstavnicima sela kako bi odredili pojedinačne zahtjeve za potrošnjom odvojenih sredstava. Zahvaljujemo se na saradnji Ministru za finansije i ministru za infrastrukturu, kao i ministru za rad i socijalna pitanja. kažu Balje i Šabani i dodaju:

“Pored svega ovoga na zahtjev parlamentarne grupe 6+ povećan je budžet kancelarije za zajednice za 500.000 eura. Tu ostaje otvoreno za projekte koje naši ljudi, pored ovog, mogu da nam podnose. Što se tiče konsultativnog vijeća za zajednice, mi kao Bošnjaci kao i grupa 6+ podržala je zahtjev za povećanje finansijskih sredstava u vrijednosti od 46.000 eura. I imamo obećanje ministarstva finansija da će se sve ovo realizovati”.

Zadnje iz rubrike

Najnovije vijesti »

Popularno

Facebook

Fotografija dana