UNICEF: Važnost prvih 1.000 dana u životu djeteta (VIDEO)

Međunarodni fond Ujedinjenih nacija za djecu (UNICEF) pokrenuo je danas globalnu kampanju #EarlyMomentsMatter (#Prvi trenuci su važni) uz podršku LEGO fondacije.

Cilj je da se skrene pažnja na važnost prvih 1.000 dana u životu djeteta te na utjecaj ranih iskustava na razvoj mozga.

Prvih 1.000 dana u životu djeteta, kako navodi UNICEF, je “kritična faza prilika” gdje ćelije mozga stvaraju 1.000 novih poveznica svake sekunde što je brzina koja se ne ponavlja nikad više u životu.

“Ove poveznice doprinose funkcionisanju mozga i učenju, i postavljaju temelje budućeg zdravlja i sreće. Nedostatak brige i pažnje, što uključuje adekvatnu ishranu, stimulaciju, ljubav i zaštitu od stresa i nasilja – može usporiti razvoj ovih ključnih poveznica. Kampanja počinje sa #EatPlayLove (Jedi, igraj, voli) – digitalna i štampana inicijativa usmjerena roditeljima i starateljima koja približava naučne činjenice o razvoju bebinog mozga. Materijali kampanje objašnjavaju nauku na jednostavan i zanimljiv način kako bi ohrabrili roditelje i staratelje da na najbolji način iskoriste ovu jedinstvenu priliku da svojoj djeci osiguraju najbolji početak u životu. Angažujući porodice, inicijativa takođe teži da poveća tražnju za kvalitetnim i dostupnim uslugama podrške ranom rastu i razvoju i da pozove nadležne vlasti da investiraju u programe namijenjene najranjivijoj djeci”, navodi se iz UNICEF-a.

Pozivajući se na najnoviju seriju naučnih časopisa “The Lancet”, UNICEF tvrdi kako je skoro 250 miliona djece u zemljama u razvoju pod rizikom slabijeg razvoja zbog poremećaja u rastu i siromaštvu.

“Ipak potrebe za intenzivnijim investicijama i aktivnostima u rani rast i razvoj nije ogrančena samo na nerazvijene zemlje. UNICEF procjenjuje da još milioni djece provode najvažnije razvojne godine rastući u nestimulativnom i nesigurnom okruženju, što pod rizik stavlja njihov kognitivni, društveni i emotivni razvoj. Investicija u rano djetinjstvo je jedan od najefikasnijih načina da se poveća sposobnost svakog djeteta da dostigne svoj puni potencijal – povećavajući njihovu sposobnost da uče u školi i, kasnije, ostvare bolje prihode kao odrasli”.

UNICEF podsjeća kako je jedna 20-godišnja studija pokazala je da su djeca koja su pohađala kvalitetne programe ranog razvoja u prvim godinama života ostvarila za 25 posto bolje prihode kao odrasli nego njihovi vršnjaci koji nisu imali pristup ovim programima.

“Intervencije za rani razvoj, kao što su paket Briga za rani razvoj, koji uključuje obuku za patronažne timove za edukaciju porodica o važnosti igranja sa djecom na način koji stimulira njihov zdravi razvoj može koštati tek 0,5 dolara godišnje po osobi ako je kombinovan sa drugim zdravstvenim uslugama”, navodi UNICEF-

U BiH, UNICEF je omogućio razvoj strateških dokumenata iz oblasti ranog razvoja i finansijski i savjetodavno podržao uspostavu ili unapređenje usluga rane intervencije, posebno fokusiranih na najranjivije zajednice i porodice.
UNICEF poziva vlasti da povećaju investicije u rani razvoj, prošire zdravstvene i socijalne usluge koje se nude za djecu u prvim godinama života, i ojačaju usluge podrške roditeljima i starateljima.

Najnovija kampanja dio je UNICEF-ovog šireg programa podrške ranom rastu i razvoju, koji podržavaju H&M fondacija, Fondacija Conrad N. Hilton, ALEX AND ANI i Fondacija IKEA.

Zadnje iz rubrike

Najnovije vijesti »

Popularno

Facebook

Fotografija dana