Da li će mejjit imati posebnu nagradu ako dženazu klanja mnoštvo klanjača


Pitanje:

Da postoji posebna nagrada koja je obećana za mnoštvo klanjača dženaza-namaza?

Odgovor:

Zabilježeno je u hadisu Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ”Ako jednom muslimanu klanja dženazu četrdeset ljudi, koji ne pripisuju Allahu sudruga, Allah će primiti njihovo zagovorništvo (dovu za mejjita).” (Muslim) Zato su islamski učenjaci smatrali lijepim da se dženaza-namaz klanja u džamiji u kojoj ima mnogo klanjača, jer što je više klanjača, to je bolje i više je onih koji će uputiti dovu za mejjita.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook