Evo zašto bi trebalo da upišete srednju ekonomsku školu „Ymer Prizreni“ u Prizrenu

Srednja profesionalna ekonomska škola „Ymer Prizreni“ osnovana je 04.09.1945. godine kao nastavna škola u Prištini, koja je oktobra 1948. prešla u Prizrenu.

Nalazise u naselju “Bajram Curri”, u Prizrenu, sa modernim infrastrukturnim objektom, opremljena profesionalnim kabinetima i učionicama.

NASTAVA NA BOSANSKOM JEZIKU

Kosovski zakoni garantuju jednako obrazovanje za sve zajednice na Kosovu, što znači da svako dijete ima pravo da uči na svom maternjem jeziku. Tako se nastava širom zemlje odvija na četiri nastavna jezika, na albanskom, srpskom, bosanskom i turskom, na svim nivoima.

Nastava na bosanskom jeziku u Ekonomskoj školi u Prizrenu kreće odmah nakon rata, sa prilivom velikog broja učenika kao jedna od najačih škola u nastavu na bosanskom jeziku.

SMJEROVI:

EKONOMSKI SMJEROVI:

 • Računovodstvo
 • Administracija i biznis
 • Banka i osiguranje
 • Hotelijerstvo i turizam

  PRAVNI SMJEROVI

 • Administrativni asistent
 • Pravni asistent

RAČUNOVODSTVO

 Savremeni način poslovanja zahtjeva promjenu tradicionalnog pristupa kako u evidentiranju poslovnih promjena tako i u rukovođenju preduzećem.

Svrha smjera računovodstvo je osposobljavanje budućih stručnjaka za evidentiranje i kontrolu složenih poslovnih transakcija i upoznavanje sa ključnim finansijskim pokazateljima na bazi kojih se donose poslovne odluke.

ADMINISTRACIJA I BIZNIS

Učenici stiču znanje i vještine planiranja i organizacije računovodstveno knjigovođstvenih poslova, metode i tehnike administrativnog rada preduzeća kao i nabavke skladištenja i prodaje robe.

BANKA I OSIGURANJE

Obrazovni profil “Službenik u bankarstvu i osiguranju”,  priprema učeninke za obavljanje svih poslova u bankama, kao i u osiguravajućim preduzećima.

Učenici će imati mogućnosti da primjene teorijska znanja u praktičnom kontekstu i da koriste informacionu tehnologiju u prikuplјanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu.

HOTELIJERSTVO I TURIZAM

Učenici koji upišu ovaj smjer po završetku imat će mogučnost zaposliti se na raznim poslovima vezanim za turizam u svim turističkim objektima i odgovoriti na visoko organizacijske i tehnološke zahtjeve poslovima u hotelu, restoranima i drugo.

PRAVNI SMJER

Učenici koji završe ovaj obrazovni profil nauče pravo i zakone naše i druge zemlje, imaju mogućnost zaposlenja u državnim organima i u svim ustanovama i preduzećima.

Istovremeno, učenici škole razvijaju stručnu praksu u raznim institucijama, stvarajući usku povezanost teorijskog učenja s praktičnim.

Smjerovi i profili škole odgovaraju razvojnim potrebama Prizrena i regije, u kojem je prioritet razvoja orijentiran na ekonomiju, turizam i poljoprivredu.

SPORTSKE AKTIVNOSTI

U sastavu škole postoji i moderno opremljena sportska hala namijenjena za organizaciju svih sportskih takmičenja i manifestacija.

ZBOG ČEGA JE EKONOMSKA ŠKOLA DOBAR IZBOR?

 1. Prvi razlog atraktivna zanimanja koja pružaju mnoštvo mogučnosti;
 2. Zanimljiva nastava;
 3. Kvalitetna praktična nastava;
 4. Sportske i vannastavne aktivnosti;
 5. Mogučnost nastavka školovanja;
 6. Odlična saradnja nastavnika i roditelja;

EKONOMSKA ŠKOLA JE PRAVI IZBOR ZA TEBE AKO ŽELIS…

 1. Da radiš sa novcem u banci;
 2. Da jednog dana radiš kao posrednik u osiguranju;
 3. Da se bavis trgovinom proizvoda i usluga;
 4. Da budeš dobar menadžer;
 5. Da postanes ekonomsko-financijski savjetnik;
 6. Da budes računovođa i vršis obračun plata;
 7. Da budeš sposoban da osnuješ i pokreneš vlastiti biznis;

 DALJE ŠKOLOVANJE

Učenici koji završe ekonomsku školu mogu da se upišu na sledeće fakultete:

 • Društvene( ekonomski, pravni);
 • Prirodne matematičke (saobraćajni, mašinski);
 • Fakultete umjetnosti;

 DOBRO DOŠLI!

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook