Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da snaga bez povjerenja (emaneta) postaje tiranija

– Hvala Allahovom poslaniku, Musau ibn Imranu, a.s.,  iz njegove priče naučio sam da pobjeda pripada samo Allahu, i da se ono što je određeno na nebesima sprovodi na Zemlji. Faraon je zaklao hiljade djece samo da se ne bi pojavio Musa, a.s., odnosno onaj kojeg je sanjao da će uništiti njegovu vlast. Međutim, kada je Musa, a.s., došao na ovaj svijet, Allah je odredio da ga upravo faraon odgoji na svome dvoru, jer je Allahova volja izvršna.

– Hvala Musau, a.s.,  iz njegove priče naučio sam da je majka cijeli dunjaluk. Srce Musaove majke postalo je prazno kada se morala rastati od njega. Sva njegova braća bila su sa majkom, ali je njezino srce bilo sa Musaom, a.s., zato što majka najviše voli ono dijete koje je najmlađe dok ne odraste, i ono koje je odsutno dok se ne vrati, a Musa, a.s., je bio najmlađi među svojom braćom i u tom trenutku bio je odsutan, pa ga je Allah vratio njegovoj majci da joj se srce smiri.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da u nekim situacijama žene vrijede koliko hiljadu muškaraca. Majka ga je, po Allahovom nadahnuću, stavila u sanduk i bacila u rijeku, sestra ga je slijedila i pratila, a faraonova žena Asja ga je prihvatila i preuzela brigu o njemu.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče saznao sam da je vjera (tevhid) odabir i jedan od Allahovih darova i počasti. Kako je samo veličanstven trenutak kad mu je Allah rekao: ”I Ja sam te za Sebe izabrao.” (Ta-ha, 41.)  Zatim: ”I Ja sam učinio da te svako voli i da rasteš pod okom Mojim.” (Ta-ha, 39.)

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da je sve u svemiru Allahova vojska. Tako je hirovita rijeka, u koju su neznabošci bacali svoje najljepše djevojke i kćeri, u slučaju Musaa, postala poštar koji je nosio sanduk njegovom neprijatelju u kojem je bila njegova propast.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da Allah učvršćuje srca i daruje postojanost, da nije tako ne bi ga majka bacila u rijeku a on je plod njezinog srca. Jak je onaj koga Allah učini jakim i postojanim, a slab je onaj ko je prepušten sâm sebi.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da je nagrada srazmjerna djelu. Ženi koja je žrtvovala svoga sina u ime Allaha i bacila ga u rijeku, Allah je vratio sina, a silniku koji ga je htio uzeti od majke i ubiti, Allah je učinio da njegova žena prihvati Musaa, a.s., i da mu bude druga majka.

– Hvala Musau, a.s.,  iz njegove priče naučio sam da neki ljudi ne znaju cijeniti dobročinstvo i da neprijatnosti i udarci ponekad dolaze od onih kojima smo pokušali pomoći. Onaj zbog kojeg je Musa, a.s., ubio čovjeka, jer mu je želio pomoći, obavijestio je Musaove dušmane o njemu.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da ne smijem stajati po strani i biti neutralan, i da kad vidim zlo, ako ga ne mogu spriječiti, da barem obavijestim o njemu. Allah je u Kur'anu ovjekovječio ime čovjeka koji je došao Musau, a.s., i rekao mu: “Glavešine se dogovaraju da te ubiju; zato bježi, ja sam ti zbilja iskren savjetnik.” (El-Kasas, 20.)

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da je najljepši ”kozmetički preparat” sa kojim se žena može uljepšati stid. Kada je Allah u Kur'anu opisao djevojku koja je došla da ga pozove kod njenog oca da ga nagradi za dobročinstvo koje im je učinio, nije opisao njezino lice, niti njezinu odjeću, već je rekao: ”I jedna od njih dvije dođe mu, poslije, idući stidljivo.” (El-Kasas, 25.)

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da snaga bez povjerenja (emaneta) postaje tiranija, a da emanet bez snage i moći nije dovoljan da bi se izgradila pravedna država. Musa, a.s., bio je snažan i pouzdan (povjerljiv).

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da grijesi ljudi nisu opravdanje za grubost od strane daija. Ta, faraon je govorio: ”Ja sam gospodar vaš najveći!”, ali je i pored toga, Allah poslao Musaa, a.s., da mu kaže ”blage riječi”.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da je brat najbolji oslonac i podrška. Divan je brat bio Musa, a.s., kada je zamolio Allaha da ga u poslaničkoj misiji pomogne bratom Harunom. I nijedan brat na zemlji nije pokazao toliku dobrotu prema svome bratu kao što je Musa, a.s., pokazao prema bratu Harunu.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da ne očajavam u pogledu bilo kojeg čovjeka i njegovog prihvatanja istine. Sihirbazi su se okupili početkom dana da svojim sihrom pokušaju pobijediti i poniziti Musaa, a.s., a prije zalaska sunca faraon ih je razapeo na stabla, kao iskrene vjernike koji su povjerovali u Musaovo, a.s., poslanstvo.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da Allah vodi tiranine njihovim stratištima. Faraon je potjeru za Musaom, a.s., i njegovim sljedbenicima smatrao lahkom pobjedom, ali je ta potjera za njega bila smrtonosna.

– Hvala Musau, a.s., iz njegove priče naučio sam da ako bih nekim ljudima zapalio svojih deset prsta da im svijetle umjesto svijeća, opet ne bi bili zadovoljni sa mnom. I pored tolikog dobročinstva koje je Musa, a.s., učinio svome narodu, oni su mu rekli: “Zlostavljani smo” – rekoše oni – “prije nego što si nam došao, a i nakon što si nam došao!” (El-A'raf, 129.)

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook

Fotografija dana