Kur'an će te promijeniti nabolje kad osjetiš kao da ga učiš pred Allahom i da On sluša tvoje učenje

Učenik je upitao šejha: ”Kada će me i na koji način Kur'an promijeniti nabolje?”

Šejh je odgovorio: ”Kur'an će te promijeniti nabolje onda kada se tvoje srce očisti od svih bolesti.” Ibn Tejmijje, rekao je: ”Ako listove Kur'ana ne smiju dodirnuti osim onih koji su čisti, onda ni njegova značenja i uzvišene poruke neće uputiti osim čista srca.”

Kur'an će te promijeniti kada, istražujući učinak Kur'ana na tvoje srce, uvijek pomisliš na ajet: ”Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo.” (El-Hašr, 21.)

Kur'an će te promijeniti kada sebi predočiš da je Kur'an Allahov govor i da je ta predodžba ključna, ako se izgubi iz srca onoga ko uči Kur'an, tada se gubi i promišljanje o njegovim značenjima.

Kur'an će te promijeniti i popraviti kada spoznaš i vidiš njegov pozitivni učinak na riječi, djela i moral onih koji se stalno sa njim druže (hafizi), pa čezneš da budeš u skupini onih za koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Učači (hafizi) Kur'ana koji ga u praksi primjenjuju su Allahove evlije i odabranici.” (Ibn Madže)

Kur'an će te promijeniti i popraviti ako se budeš bojao, ukoliko se ne promijeniš, da bi mogao biti onaj protiv koga će Kur'an biti svjedok na Sudnjem danu, kao što je rečeno: ”Kur'an je dokaz za vas ili protiv vas.”

Kur'an će te promijeniti, jer Allahova Knjiga, koja je promijenila cijele narode i izvela ih iz provalije poniženja i uzvisila ih na stepene slave i ponosa, također je u stanju da i tebe promijeni i uzvisi.

Kur'an će te promijeniti onda kada se prema njemu budeš odnosio kao što su se odnosile prve i slavne generacije muslimane, koje su dosljedno slijedile kur'anske upute i ništa nisu izostavljali.

Kur'an će te promijeniti kada shvatiš, ako ga ne budeš učio sa razmišljanjem i primjenjivao njegove upute, da se i na tebe odnose Allahove riječi: ”Kako oni ne razmisle o Kur'anu, ili su im na srcima katanci!” (Muhammed, 24.), i da će ti, ne daj Bože, biti uskraćeno promišljanje i razumijevanje Kurana, na šta aludira ajet: ”A na srca njihova pokrivače da ga ne biste razumjeli.” (El-Isra’, 46.)

Kur'an će te promijeniti nabolje kada osjetiš kao da ga učiš pred Allahom i da On sluša tvoje učenje.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook

Fotografija dana