Naučnica Dubravka Stojanović: Genocid Srba nad Albancima 1844, 1912…

Albanofobija, odnosno mržnja prema Albancima, je veoma prisutna u Srbiji. Albanofobija se ispoljava u negativnim stereotipima, predrasudama i diskriminaciji prema pripadnicima albanskog naroda. Albanofobija može poprimiti i oblik rasizma ukoliko je povezana sa vjerovanjem da su Albanci neka vrsta niže rase. Anti-albanska osjećanja se ogledaju i u korišćenju naziva Šiptari, koji se uslijed negativne konotacije … Continue reading Naučnica Dubravka Stojanović: Genocid Srba nad Albancima 1844, 1912…