Osam koristi od iskušenja

Kada se muslimani nađu izloženi iskušenjima i nevoljama, nema sumnje da u tome postoje mnoge koristi za koje Allah, dž.š., želi da se ostvare. Kao npr. pročišćavanje redova ummeta, otkrivanje onih koji su strpljivi i koji se bore na Allahovom putu, ali i razotkrivanje onih koji su uljezi i od kojih ovaj ummet nema nikakve koristi.
U ovome kontekstu, imam Izzuddin Muhammed ibn Abdusselam – Allah mu se smilovao – iznio je divna zapažanja, koja, zbog njihove važnosti, u cijelosti iznosimo. On kaže:

“Nevolje i iskušenja u sebi nose mnogostruke koristi, koje se razlikuju s obzirom na razlike među ljudima:

Prvo: Spoznaja svemoći Allahovog rububijjeta i potčinjenost svih stvorenja Njegovoj odredbi.
Drugo: Spoznaja da čovjek mora biti ponizan u robovanju Allahu i potpuno predan Njemu, kao što na to upućuju Allahove riječi:
“One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!'”(El-Bakare, 156.)
Oni priznaju da su pod Njegovom vlašću i da su Njegovi robovi, kao što priznaju podređenost Njegovim odredbama. I ubijeđeni su u to da nigdje ne mogu naći utočište pred Njegovim kaderom.

Treće: Iskreno obraćanje samo Allahu, jer niko sem Njega nije u stanju dati izbavljenje iz nevolje.
“Ako te od Allaha neka nevolja pogodi, pa, niko je osim Njega ne može otkloniti…” (El-En'am, 17.)
Četvrto: Poniznost, skrušenost i upućivanje dova Allahu.
“Kada čovjeka snađe nevolja, on Nam se moli…”(Junus, 12.)
Peto: Čišćenje od grijeha, kao što kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sve što zadesi vjernika, bez obzira na to da li to bila nevolja, bolest ili neki problem zbog kojeg se zabrine, pa čak i trn koji ga ubode, biva razlogom da mu budu oprošteni grijesi.” (Muslim)
Šesto: Iskušenja sa sobom nose koristi koje se ne opažaju u prvom trenutku.
“Moguće je da je baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” (En-Nisa,19.)
Primjer ovoga je slučaj Ibrahima, alejhisselam, kada je nepravedni vladar oteo njegovu ženu Saru. Ta nevolja nosila je u sebi veliko dobro. Sara je vraćena svome mužu i ‘kao poklon’ ona dobija robinju Hadžeru. Nakon toga Hadžera je rodila Ibrahimu, alejhisselam, Ismaila, alejhisselam, a poznato je kako Posljednji poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vodi porijeklo od Ismaila, alejhisselam. Koliko li je samo hajra u sebi nosila ova nevolja koju smo spomenuli?!
Sedmo: Nevolje suzbijaju obijest, nezahvalnost, oholost, drskost…
Ove koristi, kojima su popraćene nevolje, razlog su da najviše iskušavani ljudi budu poslanici, a zatim oni koji ih slijede po dobru, poput onih koji su istjerani iz njihovih domova, kojima su neprijatelji oduzeli njihove imetke …
Isto tako, naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, živio je tako skromnim životom da se nikada nije, dva dana uzastopno, zasitio hljebom. Od strane protivnika pretrpio je mnoga iskušenja. Štaviše, na koncu svoje misije, iskušan je lažnim poslanicima, kao što su lažljivac Musejleme, Tulejha i El-Ansi.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:”Vjernik je poput mlade stabljike koju povija vjetar, baca je na tle, a onda je ispravi, i tako sve dok ne naraste i ne ojača.”
Osmo: Ko bude zadovoljan iskušenjima koja ga pogađaju, i Allah će biti njime zadovoljan. Nevolje pogađaju kako pokorne, tako i nepokorne ljude. Pa ko bude negodovao i ljutio se, Allah će se na toga rasrditi. A onaj koji bude zadovoljan onim što ga zadesi i Allah će njime biti zadovoljan.”

Na kraju molimo Allaha da muslimanima, nakon iskušenja, podari olakšicu i da ih uputi na uzimanje pouke iz ovih iskušenja u kojima se sada nalaze.

 

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana