U jednom srcu može biti ili iman ili kufr

Allahov poslanik, a. s., rekao je: “Uistinu u tijelu postoji komad mesa, ako je on zdrav – zdravo je cijelo tijelo, a ako je bolestan – bolesno je cijelo tijelo. Taj komad je srce”. Islam nije zapostavio ni jednu stvar vezanu za ljudski život,  pa tako ni brigu o odgoju i stanju srca. Mnogo pažnje je posvećeno tom bitnom organu našeg tijela. Često bi Allahov poslanik, sallallahu alejhi we sellem, na sedždi učio dovu: “O Ti, koji prevrćeš ljudska srca, učvrsti moje srce na pravom putu”. “Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao, i daruj nam Svoju milost”(Ali Imran, 8. )
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem: «Djela se cijene prema namjeri» (muttefekun alejhi).
Allah, dž. š. je rekao: “U tome je, zaista, pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je” ( Kaf, 37.) I rekao je: “Zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju kad se Allah i Istina koja se objavljuje spomene, i da oni ne budu kao oni kojima je još davno data Knjiga…” (El-Hadid, 16.)
Navedeni ajeti i hadisi jasno pokazuju koliko islam vodi brigu o odgoju srca i koliko  je to bitno u životu muslimana koji želi obavljati ibadet sa skrušenošću i iskrenim nijetom.
«A njima je bilo naređeno samo da iskreno Allahu vjeru ispovjedaju» (El-Bejjine, 5.)
Ovi dokazi nam govore da je srce inicijator svakog djela, odnosno da je ono taj pokretač koji pokreće kolo hajra ili zla.

Čistoća srca

Iman / vjerovanje, jekin / ubjeđenje, kufr / nevjerstvo, nifak / licemjerstvo, ljubav, mržnja, iskrenost… sve to biva u srcu. Stoga vidimo koliko je važno voditi brigu o stanju našeg srca i njegovom liječenju i čišćenju. Čime želimo da naše srce bude ispunjeno, imanom ili kufrom, iskrenošću ili licemjerstvom. U jednom srcu nema mjesta za oboje; u srcu može biti smješteno samo jedno: ili iman ili kufr, ili ljubav prema Allahu ili ljubav prema nekom drugom božanstvu. Treba se čuvati da posuda našeg imana ne bude prljava i ucrnjela od grijeha koji će stalno nagrizati naš iman.
Također, ne treba pretjerivati u govoru o odgoju srca i o tome da je bitno samo srce i onda se njime pozabaviti zaboravljajući djela.

Mnogi danas govore kako je bitno imati čisto srce i nikome ne željeti zlo, a nije bitno koliko ispunjavamo od propisa islama. Islam nas uči da ovakva teorija nije ispravna i  da je obaveza pored čistog srca imati i ispravna djela, tj. izvršavati Allahove naredbe, a kloniti se zabrana. S druge strane, nije istina da srce može biti čisto bez dijela koja potvrđuju tu čistoću i dobrotu srca. Da je to srce zdravo i čisto, tijelo bi potvrdilo djelom. Kako da vjerujemo nekome da nas voli, a nikad ne pita za nas niti se brine o nama, nikada nas ne posjeti, nikada nas ne nazove telefonom i slično. Zar je moguće da nas ovakva osoba voli. Kako može tvrditi neko da voli Allaha, subhanehu we teala, i Njegova Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, a to ne pokazuje djelom.

U zdravom tijelu srce ne može biti bolesno

Vidimo da je ovo praktično neispravno i nedokazivo a i sunnet nas uči neispravnosti ove teorije. Dokaz je gore navedeni hadis koji objašnjava da u tijelu ima organ koji ako je zdrav zdravo je tijelo, a ako je bolestan bolesno je tijelo. To je srce. Pa kako mi da objasnimo suprotno i kažemo da može biti bolesno srce u zdravom tijelu ?
Nakon ovog kratkog objašnjenja o odgoju i čistoći srca, vidimo koliko je bitno voditi brigu o tome, pa se postavlja pitanje kako da srce bude «čisto»?
U tome će nam pomoći nekoliko stvari:
a) istigfar – koji briše crne tačkice od grijeha na našim srcima i time redovno čistimo svoje srce kako ne bi u potpunosti bilo crno;
b) dova – kako je to praktikovao Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, da uči gore navedenu dovu;
c) zikrullah – koji je hrana našeg srca i duše;
d) povećavanje dobrih dijela;
e) učenje Kur'ana.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana