Uručeni udžbenici za dopunsku nastavu u udruženju Džemat Kosovskih Bošnjaka u Cirihu

Prije par mjeseci udruženje „Džemat kosovskih Bošnjaka“ u Wallisellenu kod Ciriha, Švicarska, uputilo je zahtjev Ministarstvu dijaspore Vlade Republike Kosova

za isporuku određenog broja udžbenika na bosanskom jeziku od prvog do petog razreda osnovne škole za dopunsku nastavu, koju planiraju da održavaju u prostorijama svog centra sa djecom porijeklom s Kosova.

Ministarstvo dijaspore je zahtjev proslijedilo Ministarstvu obrazovanja, nauke i trehnologije, koje je obezbijedilo tražene udžbenike od prvog do petog razreda OŠ. Čak i neke dodatne, pored traženih početnica i čitanki za predmet bosanski jezik i udžbenika poznavanje prirode i društva, poput građanskog vaspitanja. O ovome su neki mediji na bosanskom jeziku več izvještavali.

S obzirom da je Ministarstvo dijaspore planiralo održavanje Dana kulture Kosova i u Švicarskoj, na jesen ove godine, u toj manifestaciji su svakako bili planirani da (zasebno) učestvuju i bošnjački KUD-ovi s Kosova, te je iskoriščena prilika da se minubusom koji je prevozio mlade folkloriste s Kosova otpremi i pripremljeni kontigent udžbenika.

U subotu 17. decembra ove godine, tokom posete u centru Bošnjačkog džemata u Wallisellenu od strane zamjenika ministra u Ministartstvu dijaspore Ćerima Bajramija, s kojim je u pratnji bio i spoljni savjetnik MD Ahmet Asani, izvršena je svečana primopredaja udžbenika.

Tom prilikom su se zvanice MD obratile skupu, zapravo skupštini Džemata kosovskih Bošnjaka, koji su tog dana imali radni sastanak u vezi važnih odluka koje trebaju da donesu članovi ovog udruženja za daljnju egzistenciju centra.

Tokom primiporedaje Bajrami je zasebno istakao da ideološki i kulturološki sadržaj bošnjačkih udžbenika ne odudara puno od onih koji su vjerskog sadržaja na bosanskom jeziku, s kojima inače obiluje ovaj džemat. Zasebno je istakao riječi koje je njemu napomenuo onovremeni ministar obrazovanja Vlade Federacije BiH, dr. Fahrudin Rizvanbegović (akademik), tokom kontakata Bajramija i dvoje njegovih pratioca, oko isporuke udžbenika za bošnjačke učenike na Kosovu, septembra 1999. godine: „Gospodine Bajrami, na Kosovu ćete poneti udženike na bosanskom jeziku iz Sarajeva koji su pisani krvlju bošnjačkih šehida“. Dodatno je pojasnio da je tek hrabrom bošnjačkom odbranom Bosne od krvave agresije, omogućeno Bošnjacima da mogu sami sebi pisati udžbenike sa pretežno svojom kulturom i historijom u njima.

Takođe je uputio poziv prisutnima da svoju djecu šalju na dopunsku nastavu bosanskog jezika i bošnjačke kulture, jer će tako, uz već dobro prisustvo na vjerskoj nastavi u džematu, koju izvodi imam Muamer ef. Elezi, na najbolji način sačuvati njihov identitet.

Ovaj skromni iskorak, prvi za Bošnjake van Kosova, inače je u okviru šireg plana Ministarstva dijaspore za pokretanje dopunske nastave u svim kantonima u Švicarskoj gdje žive Kosovari, kao i u ostalim zapadnim zemljama, te njeno institucionaliziranje preko saradnje sa lokalnim vlastima švicarske i drugih država.

Bajrami je, između ostalog, poželeo mnogo uspjeha u planovima ovog udruženja, pozvao sve kosovske Bošnjake u dijaspori na njihovo jedinstvo, na svebošnjačku solidarnost ali i na uspostavljanje uskih veza sa diplomatskim predstavništvima Republike Kosova u Švicarskoj. Ovaj posljednji poziv je potkrijepio detaljima svog prisustva u prethodnoj večeri na velikom diplomatskom prijemu u organizaciji Ambasade R. Kosova u Bernu, gdje je uz oficijelne odnose prema njemu kao zamjeniku ministra koji dolazi iz redova nevečinske bošnjačke zajednice, bio prijatno izneneđen odnosom tokom kontakata sa svim prisutnim vodećim ljudima albanskih udruženja u Švicarskoj porijeklom s Kosova, te njihove izražene spremnosti da sarađuju sa bošnjačkim udruženjima u dijaspori.

Da bi potkrijepio ove riječi Bajramija, Ahmed Asani, inače poznati dugogodišnji aktivista albanskih udruženja, u svom obraćanju je, pored ostalog, otvoreno pozvao sve prisutne Bošnjake i njihova udruženja i džemate, na uspostavljanje redovnih kontakata kako s njime osobno, tako i sa svim udruženjima Albanaca koje djeluju u Švicarskoj.

Na kraju podužih diskusija na skupštini, pod predsjedavanjem potpredsjednika Džavida Hamze, vezano za drugu važnu problematiku džemata, kojima su prisustvovale i zvanice s Kosova, izvršena je i simbolična primopredaja udžebenika, koju su potpisali Ćerim Bajrami, ispred MD i Ibro Skenderi, ispred udruženja, potencijalni nastavnik dopunske nastave.
Inače su članovi ovog udruženja gotovo iz svih župskih sela uz aktivno učešće članova iz sela Podgore i Gore. Adresa udruženja Džemat kosovskih Bošnjaka je: Industriestrasse 28., Wallisellen, u čijoj se neposrednoj blizini nalazi i udruženje Humanitarna organizacija Schar. (H. B.)

Izvor: Bošnjaci.Net

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook