Zašto danas Kur'an nema isti učinak

Moguće je da ljudi, muslimani, imaju Kur’an a ne koriste prednosti, uputu i blagodati koje dolaze s Kur’anom.

Razlog zašto Kur’an danas nema isti efeekat nema ništa s suštinskom prirodom Kur’ana, jer će uvijek biti prava uputa koja je uvijek dostupna da izvede čovječanstvo iz tame u svjetlost. Izvor problema je u tome kako mnogi današnji vjernici pristupaju Kur’anu.

  1. Pojedini muslimani naglašavaju sekundarne aspekte Kur’ana, ignorišući njegove primarne aspekte;
  2. U vezi s tačkom 1., previše muslimana ne prepoznaje i ne razumije primarne ciljeve Kur’ana, stoga, pročitali su ga, ali nisu shvatili šta on želi od njih;
  3. Pored toga, pojedini muslimani ne prilaze Kur’anu na pravi način, nedostaje im suštinska veza između onoga čemu on podučava i kako to utječe na čovječanstvo, i
  4. Čak i kad se prevaziđu gore nabrojane prepreke i probleme, pojedini muslimani ne tumače Kur’an na odgovarajući način i, stoga, čak iako ga čitaju, oni ne dođu do njegovog ispravnog učenja.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana