Živjeti sa vjerom u Sudnji dan

Allah Uzvišeni kaže: „I bojte se Dana kad ćete se svi Allahu vratiti, kad će se svakome ono što je zaslužio isplatiti, – nikome krivo neće učinjeno biti.“ (El-Bekare, 281.) Ove uzvišene riječi trebaju biti moto u životu svih nas – kada smo sami i kada nas drugi vide, kada ćemo biti pozvani na odgovornost i kada nećemo. Sjetimo se samo s koliko uzbuđenja smo jučer isčekivali rezultate svojih srednjoškolaca, jer, kako vele, to je presudno za njihovo dalje usmjerenje i njihovu budućnost. Međutim, mnogi od nas zaboravljaju na susret sa Allahom i veliki obračun koji nas čeka. Mnogi od nas nemaju ispravno vjerovanje u Sudnji dan. Bez obzira što će neki govoriti da nije tako ipak naša djela su najbolji svjedoci. Kako onaj koji vjeruje u Sudnji dan može izdati svoj ummet ili kako može ugnjetavati muslimane i uzurpirati njihova prava?! Kako može biti vjernikom u Sudnji dan onaj koji kocka, pije alkohol i čini nemoral ili pak jede haram imetak?! Kroz ovakve primjere možemo se uvjeriti da su naši imanski šarti uveliko poljuljani.

Zar ne zastajemo pred mnogobrojnim zastrašujućim prijetnjama Uzvišenog Allaha poput ove u kojoj kaže: „Na dan kada ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj plod pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti.“ (El-Hadždž, 2.) Zašto ne razmišljamo o Džennetu i njegovim blagodatima koje ljudske oči nisu vidjele, uši njihove nisu čule, niti je nikom od njih moglo pasi naum?! Zar zaboravljamo da je najblaži vid kazne u vidu žeravice na kojoj će čovjek stajati a od nje će mu vrijeti njegov mozak.

Najbolje što vam mogu poručiti jeste da postupate po oporuci Omera b. El-Hattaba, radijallahu anhu, koji kaže: „Obračunavajte sami sebe prije nego što vam bude obračunavano.“ Zatim tu je i sjećanje na smrt koju je Allah Uzvišeni ostavio kao opomenu ljudima da bi se grijeha klonili i da bi pravim putem hodili.

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Facebook

Fotografija dana