ŽUPA I PODGOR: Preliminarni rezultati bošnjačkih političkih subjekata

Preliminarni rezultati bošnjačkih političkih subjekata u opštini Prizren sa biračkih mjesta u Župi i Podgoru:

Župa

Nebregošte: Koalicija Vakat – 80, NDS – 89, SDU – 7, NAŠA – 14
Gornje Ljubinje: Koalicija Vakat – 87, NDS – 123, SDU – 120, NAŠA – 289
Planjane: Koalicija Vakat – 120, NDS – 108, SDU – 193, NAŠA – 13
Pousko: Koalicija Vakat – 101, NDS – 28, SDU – 15, NAŠA – 6
Rečane: Koalicija Vakat – 270, NDS – 55, SDU – 129, NAŠA – 107
Manastirica: Koalicija Vakat – 70, NDS – 129, SDU – 38, NAŠA – 95
Gornje Selo: Koalicija Vakat – 76, NDS – 8, SDU – 26, NAŠA – 1
Lokvica: Koalicija Vakat – 76, NDS – 31, SDU – 23, NAŠA – 17
Drajčići: Koalicija Vakat – 30, NDS – 7, SDU – 15, NAŠA – 5
Donje Ljubinje: Koalicija Vakat – 147, NDS – 125, SDU – 54, NAŠA – 31
Mušnikovo: Koalicija Vakat – 188, NDS – 147, SDU – 150
Jablanica: Koalicija Vakat – 98, NDS – 16, SDU – 50, NAŠA – 6

Podgor

Grnčare: Koalicija Vakat – 334, NDS – 156, SDU – 206, NAŠA – 10
Ljubižda: Koalicija Vakat – 352, NDS – 96, SDU – 111, NAŠA – 38
Novo Selo: Koalicija Vakat – 45, NDS – 34, SDU – 42, NAŠA – 32
Skorobište: Koalicija Vakat – 160, NDS – 87, SDU – 63

(info-ks.net)

Zadnje iz rubrike

Najnovije na portalu »

Popularno

Nema aktuelnosti za ovaj period!

Facebook