Albanci o Bošnjacima Kosova: Mirni ne prave probleme i kada im nekad ne daš ono što im pripada

Istraživanje Katedre Slobodnog Uma: Komentari ispitanika Albanaca o Bošnjacima

• Smatram da treba više da se angažuje politička elita bošnjaka za dobrobit same bošnjačke zajednice a ne za lične interese ili grupe nekolicine političara. Život zajednice treba posmatrati kao cjelinu a ne samo preko „političkih“ predstavnika bošnjaka. Sasvim je različita komunikacija, kontakt i rad sa bošnjačkim entitetom nego ona koja se ogleda od strane bošnjačkih „političara“. Sasvim sam siguran da bolju budućnost ne mogu  da grade u niti  kojoj zemlji gdje emigriraju, kao što to mogu ovdje na Kosovu.

• Traže mnogo a daju malo.

• Bošnjaci su bili narod koji je bio ugnjetan od strane srba ali nisu naišli na razumevanje ni nakon rata od strane Albanaca samo zbog njihovog jezika. Ali mislim da su spremni da u svako vreme sarađuju sa Albancima.

• I ako bošnjaci Kosova nemaju veliki uticaj na Bosansku državu, priznanje Kosova od strane Bosne bi još više relaksiralo  odnose između Albanaca i Bošnjaka,  zato što bi ljudi smatrali da se  Bosna razlikuje i po tome od Srbije.

• Predrasude opterećuju albansko Bošnjake odnose zbog slavenskog jezika.

• Bošnjačka zajednica je više privržena poštovanju zakona i sporazuma. Bez sumnje da treba praviti razliku od stare bošnjačke političke garniture  koja je bili posvećena srpskom režimu i zbog  toga je nostalgična za tim vremenima i umjesto da poboljšanja odnosa sa Albancima, ona svojim „patriotskim“ekstremizmom a ne realnošću i racionalizmom, može uticati na pogoršanje ovih odnosa.

• Prema jednoj narodnoj izreci : “Kao vjetar duva”.

• Bošnjaci Kosova imaju status koji nikad ranije nisu imali, mislim da bošnjaci Kosova ne postoje to je vještačka tvorevina.

• Imaju mnoge političke partije koje su  međusobno polarizovane.

• Neodlučnost i neodređenost prema problemu.

• Mnogo od njih ne govore albanski jezikom. To je njihova svakodnevna prepreka zato što žive u sredini gde većina stanovnika govori albanski jezik.

• Bošnjaci u regionu trebaju regulisati etnički i historijski  stasu i standardizaciju jezika.

• Vrlo brzo zaboravljaju historiju i zlo koje su im nanijeli slaveni: srbi, hrvati i crnogorci.

• Ne sviđa mi se getoizacija ili zatvaranje u uske etničke okvire, treba više agresivnosti da bi se priključili u politički i društveni život Kosovske države kao jedinu državu za koju treba raditi, odricati se i profitirati.

• Trebaju biti aktivniji kod bosanske države u vezi priznanja Kosova ali trebaju biti bliže njihovoj braći u Sandžaku.

• Plemenit i gostoljubiv narod, ne misle zlo nikome, trude se da doprinesu unapređenju opšteg stanja.

• Postigli su sva prava koja ima pripadaju i trebaju biti ponosni što žive u našoj sredini u Republici Kosovo.

• Trebaju se školovati na albanskom jeziku za dobrobit njihove djece za njihovu budućnost ako misle da žive na Kosovo.

• Trebaju biti uvek, što se tiče političkih stranaka, sa pobjedničkom albanskom većinom. Dakle u poziciji da postignu svoje ciljeve  da bi iskazali svoje probleme, da bi ih lakše riješili

• Dobri, kulturni, obrazovani, civilizovani bez obzira kolika prava imaju.

• Veoma su bliski sa većinskim narodom, marljivi, radnici nisu inkriminirani, poštuju zakone, imaju jedinstvenu kulturu, visoko su obrazovani itd.

• Brojniji su od drugih zajednica, bili su ugnjeteni od srba isto kao i albanci.
Ne smeta mi što se fanatizmom bore za svoje običaje zato što jedan narod koji nije vrijedan za sebe nije vrijedan ni za druge narode. Svi smo Allahovi robovi pred njim smo svi isti.

• Nedostatak nacionalne  definiranosti.

• Aktivna politika omogućava jačanje pitanje bošnjaka zbog jednakosti sa ostalim manjinama.

• Sa bošnjacima živimo vjekovima, imamo zajedničke vrijednosti, kulturnu itd. Očekujemo od bošnjaka da aktivnije učestvuju u kosovskoj politici kako treba i u većem broju i sa ljudima koji stvarno štite interese bošnjaka i njih predstavljaju a ne da budu vazali drugih političkih subjekta nego da budu svoji.

• Kosovo/Albanci imaju sreće što imaju sugrađane braću Bošnjake i ovo je dodatna vrijednost za demokratsko Kosovo i ujedno primjer u regionu za suživot i međuljudsku harmoniju…

• Smatram da su bošnjaci uvjek tretirani kao veoma radan narod, iskren miran odlikujući se visokim vrijednosti za porodicu i solidarnost.

• Ja lično ne osjećam razlike između Albanaca i Bošnjaka osim jezika kojim govorimo. Čak da nebi zvučalo preterano, mislim da smo istog porijekla, šta više kada se uzmu u obzir imena i prezimena dodavanjem na kraju po jedno  „ić“ ili „vić“ smatram da je to srpska politika za asimilaciju Albanaca tokom vremena. Ove argumente podupire to što u neka plemena koja su historijski poznata kao albanska, postoje osobe  sa jedne ili druge strane koje se  deklarišu da su baš iz tih plemena (ka npr. Prezime „Škreljević – Shkreli“).

• Da se orijentiraju tamo gdje žive i da odustanu od geografske pripadnosti.

• Kosovski Bošnjaci sa narod koji ima veliku dijasporu i sa rodbinske veze sa  stanovništvom u Bosni, Sandžaku, Srbiji i drugim državama. Iz razloga svoje egzistencije primorani su da budu fleksibilni sa srpskom politikom… Na Kosovu u posljeratnom periodu su živjeli pod neprestanim pritiskom (stvarnim ili imaginarnim) zbog svog jezika. Većina Albanaca nije imala razumjevanja za realnu situaciju.

• Narod sa potresnom historijom, progonjen, ubijan, masakriran uvjek od svojih susjeda. Narod sa neobjašnjivim ponosom.

• Trebaju biti svjesni  da više traže svoja prava i da ne budu, jedan njihov dio,  zavisan od srba, zato što je to vreme prošlo, da bi imali jednu bolju budućnost tamo gde žive i rade – na Kosovu.

• Bošnjaci su poznati kao radan entitet, privrženi u izgradnji mira, ekonomskog blagostanja i očuvanju svog identiteta kultiviranjem svojih tradicionalnih vrijednosti.

• Bošnjaci žive na našoj teritoriji (albanskoj). Pošto su  sami donijeli takvu odluku treba da se pridržavaju nekim pravilima, biti albanski stanovnik (pre svega da govore albanski jezik).

• Oni su dokazali sebe tokom ratova Albanskog naroda, koje su vodili protiv svojih neprijatelja srba. Bošnjaci su uvek bili na strani Albanaca kao i u zadnjem ratu 1999 godine.

• Sebični su i vole samo svoju zajednicu – pričaju samo na svom jeziku.

• Da se smatraju i oni građanima Kosova kao i albanci.

• Mislim da su poštovani i nemaju potrebu da se žale.

• To je grupa ljudi koji sebe nazivaju bošnjacima koji se trude da formiraju naciju koja nikad nije postajala i mislim da niko neće priznati ovu naciju.

• … mirni ne prave probleme i kada im nekad ne daš ono što im pripada.

Katedra Slobodnog Uma

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.