Albanci i Srbi zajedno: Mladi sa Kosova žele slobodu kretanja

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, OEBS je ponovoio da je spreman i posvećen da nastavi svoje aktivnosti sa relevantnim institucijama na jačanju usklađivanja i primjeni standarada ljudskih prava na Kosovu. 

Šef kancelarije na Kosovu pri kancelariji visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Paul Miller, kazao je da uprkos postignutom napretku, “mnogi ljudi direktno ili indirektno pate usled jednog ili drugog oblika diskriminacije na Kosovu’. 

“Usklađivanje zakonodavstva i politika u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava je napredak ali nije dovoljan. 

Potpuna primjena u praksi je od podjednake važnosti. 

Postoji potreba za ljudi mogu da podignu svoj glas u odbrani svojih i prava drugih. Samo zajedničkim naporima, mi možemo da pobjedimo diskriminaciju i učinimo društvo mjestom u kome se prava svih u potpunosti poštuju“, kazao je Miller.  

Postoje mnoge prepreke zbog kojih su Kosovarima zatvorena vrata u odnosu na druge zemlje Evropske unije.

U organizaciji “Inicijativa mladih za ljudska prava” danas je u Prištini obilježen ovaj dan a osim mladih Albanaca, po prvi put su bili prisutni i pripadnici srpske zajednice sa Kosova.


Edona Tolaj, direktor Inicijative mladih za ljudska prava, rekla je da se aktivnosti ove inicijative odnose na situaciju mladih Kosovara koji nisu slobodni i ne mogu se slobodno kretati po Evropi.

“Akcija se odnosi na slobodu kretanja, kako na Kosovu, tako i inostranstvu jer Kosovari ne mogu putovati u druge države, zemlje Evropske unije. Svi smo svjesni trenutne situacije na Kosovu, gdje većina kosovskih građana nije slobodna i ne može da se slobodno kreće”, rekla je ona.

Tolaj tvrdi da Kosovo ima mnogo prepreka u odnosu na druge zemlje regiona.

Inače aktivnosti ove organizacije u okviru projekta “Vizitingut unutar Kosova” finansira Ambasada Švicarske na Kosovu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.