Čeka da mu odsijeku glavu jer je bio na protestima kao dijete

Među “zločinima” za koje je osuđen al Nimr su “nelojalnost prema vladaru”, “odlazak na marševe, demonstrcije i okupljanja usmjerena protiv države i skandiranje protiv nje”, kao i “korišćenje mobilnog telefona radi podsticanja demonstracija”.

Ali al Nimr je optužen i za skrivanje čovjeka koga je tražila policija, za to što mu je pomagao prilikom bijega i za napad na policiju kamenjem i Molotovljevim koktelima, iako povrede policajaca nisu poznate. On je porekao optužbe i na sudu je rekao da su mu policajci iznudili priznanje. Ali al Nimr je šiitskog porijekla, i mnogi smatraju da je to glavni razlog što ga je sunitska saudijska monarhija odlučila pogubiti.

Saudijska Arabija je jedna od tri zemlje koje još uvijek izvršavaju smrtnu kaznu nad ljudima koji su krivična djela počinili dok su bili djeca. Ovo praktikuju još i Sudan i Iran.

Saudijska Arabija je jedna od zemalja sa najvećim brojem pogubljenja ove godine – do sada je smrtna kazna izvršena na 135 osoba.

Sud ga je proglasio krivim u maju 2014. godine samo na osnovu priznanja koje je potpisao tokom ispitivanja, bez obzira na to što je rekao da su ispitivači sastavili priznanje i da ga je potpisao pod prinudom, a da nije ni pročitao. Članovi njegove porodice kažu da je on pristao na to samo zato što su mu ispitivači rekli da će ga nakon toga osloboditi.

Sada je njegov život u rukama saudijskog kralja Salmana bin Abdulaziza el Sauda, koji treba da odluči da li će da izvrši reformu pravnog sistema ili da odobri pogubljenja maloljetnih delikvenata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.