Centar demokratske unije: CDU će izaći spreman na izbore u opštinama Prizren i Dragaš

Na sastanku inicijativnog odbora CDU-a,održanog u ponedjeljak 22.07.2013. godine u Prizrenu, odlučeno je da ovaj politički subjekat pokaže spremnost i nastupi na predstojeće lokalne izbore koji će se održati 03.11.2013. godine.

Iako nije došlo do jedinstvene liste među Bošnjacima i Gorancima, CDU će izaći spreman na izbore u opštinama Prizren i Dragaš i svojim zalaganjem pokusaće da pridobije povjerenje i glas naroda kako u opštini Prizren tako i u opštini Dragaš.

CDU će po prvi put izaći na izbore, iako među svojim redovima ima i zastupnika u Parlamentu R.Kosova i pokušaće da osnaži svoje političko djelovanje u ovim opštinama.

Na sastanku je između ostalog bilo riječi o neuspjeloj jedinstvenoj listi, za koju su se aktivisti CDU-a naročito zalagali. Zašto nije došlo do toliko željenog jedinstvenog stava trebalo bi priupitati političke garniture koje kohetiraju sa vlastima od ranije, bilo na lokalnom ili na centralnom nivou. Izaći iz uskih partijskih interesa,ličnih nesuglasica, netrpeljivosti i pokazati narodu jednu širinu, kao jedinu alternativu za izlazak iz ove teške socio-ekonomske situacije je glavni motiv aktivista CDU-a koji su se bezrezervno založili a i zalagaće se i se u buduće o stvaranju zajedničkog korpusa Bošnjaka i Goranaca za dobijanju opština.

Bez obzira kako mislila nasa bošnjačka “eminencija” o Gorancima, svrstavajući ih u tamo neke ustavne i neustavne kategorije, a zauzvrat im na izborima uzimati njihove glasove, mišljenja smo da se ni po kojoj cijeni  nesmijemo razdvajati i stvarati negativnu klimu sa našom braćom Gorancima.

Možda je ovo bio i ključ nesuglasica među pojedinim našim političkim liderima koji su svojim izjavama kategorično “otpisali” Goru, tvrdeći da tu nema šta da se traži, jer im je izborna matematika jako uska i nemogu kalkulisati sa glasovima Goranaca, zaboravljajući na činjenicu da ako se ova tendencija nastavi ovako, i Župu i Podgor čeka ista sudbina.

Iako neki politički lideri djeluju na teritoriji Župe i Prizrena, i nemaju nikakvih ingerencija, u opštini Dragaš stigli su eto usput da se sjete prošlogodišnje resteličke katastrofe i zauzvrat “donesu” tim ljudima sredstva iz budžeta Kosova za saniranje tunela, na samom prilazu ovog najvećeg bošnjačko-goranskog sela.

Da ne zaboravimo na činjenicu da se budžet jedne države gradi od para koje se skuplaju od taksi, poreza, carina.. , koje plaćaju građani te države, pa i mještani sela Restelice i Gore spadaju u tu kategoriju platiša taksi i poreza, i na osnovu toga dužnost je Vlade Kosova i njenog premijera Hashima Thaçia da ta sredstva povratno ulože tamo gdje je najpotrebnije,a to je: izgradnja puteva, škola, zdrastvenih ustanova, vodovoda, sportskih sala, pa i saniranje porušenih tunela, kako bi obezbjedili jedan zdrav ambijent za svoje sugrađane.

Znači nema značaja ko i šta donosi Gori i Restelica, to je apsolutna obaveza Vlade Kosova i mišljenja smo da su oni svjesni te pozicije. Zbog toga i postoje kompetentni organi lokalne vlasti koji sarađuju sa vladom i čija je dužnost da rješavaju ovakva pitanja, da bi građanima bio život što lakši i bolji.

Što se tiče centralnih vlasti odnosno zastupnika u Parlamentu Kosova, njihova dužnost je da u uskoj saradnji sa lokalnim vlastima izgrade đto bolje zakone koji će biti na uslugu običnom građaninu.

Mislim da smo pokušali objasniti neke stvari koje su ostale nedorečene i koje su dovele narod u nedoumicu i dilemu zašto nema zajedničke liste, ko donosi i koje zaslužan za projekte koji se spominju po medijima.

Zbog važnosti  ovih kapitalnih projekata nebismo željeli umanjiti njihov znašaj, u svakom slučaju oni su i te kako bitni za naš narod ,ali je to obaveza nevladinog sektora u saradnji sa lokalnim vlastima.
Kada bi nevladin sektor bio razvijen kao što nije, svjest građana bi bila na višem nivou, samim tim bi se stvorila pozitivna klima za razvoj građanskog društva, koje bi bilo jako uporište ovakvim negativnim tendencijama i samovolje pojedinih političkih lidera.

Tada jedna škrabotina na web portalima ili dopis na TV kanalima imala bi težinu u zavisnosti od njene vrijednosti i istine, a istinu narod uvijek umije da prepozna, stoji u saopštenju CDU, kojeg potpisuje Hamza Balje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.