Crna Gora ne treba da pomaže KAP

Šef misije MMF-a za Crnu Goru Gervin Bel je kazao da su razlozi zbog kojih crnogorska ekonomija u ovoj godini neće rasti, smanjena ekonomska aktivnost iz poslijednjeg kvartala prošle godine i kriza na međunarodnom tržistu i u eurozoni.

MMF je kao najveći izazov ekonomije označio rast javnog duga, koji je poslijednjih godina udvostručen, “čemu su doprinjele” državne garancija izdate na kredite fabrike aluminijuma i čelika. Vlada Crne Gore garantovala je 2010. godine za kredit Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) kod evropskih banaka u iznosu od 132 miliona eura i one su ove godine aktivirane vraćanjem duga kod Dojče bank vrijednog 22 miliona eura.

Šef misije MMF-a je sugerisao vladi da ubuduće ne pomaže fabriku aluminijuma i čelika, a u slučaju da to ne može da se izbjegne, predlaže povećanje poreza. Misija MMF-a preporučila je Vladi Crne Gore da u cilju smanjenja deficita, nastavi sa smanjenjem zarada i ličnih primanja državnih službenika, koje trenutno iznose 12 procenata BDP-a, što je ocijenjeno kao “prilično visoko”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.