Da li BOJLER tokom zime treba da bude STALNO UKLJUČEN? Evo od čega zavisi da li će vam računi stizati MANJI!

Jedna od, čini se, nerešivih misterija je pitanje kada bojler troši najmanje struje, kada je stalno uključen ili kada se pali po potrebi.

Razmatranje optimalnog načina upotrebe bojlera ima ključnu ulogu u smanjenju potrošnje energije i racionalnijem korišćenju resursa. Pitanje da li je bolje držati bojler stalno uključenim ili ga uključivati po potrebi često je predmet rasprave među stručnjacima i korisnicima.

Kada je reč o klima uređajima, mnogi se slažu da je efikasnije držati ih stalno uključenim radi postizanja konstantne temperature, ali to pravilo nije nužno primenjivo i na bojlere. Postoji razlika u pristupu jer bojleri imaju drugačiju funkciju i strukturu.

Prema stručnjacima, ne postoji značajna ušteda energije ukoliko se bojler drži stalno uključenim. Međutim, odluka o tome kako ga koristiti zavisi od nekoliko faktora, uključujući broj ukućana i namenu bojlera.

Ako je u pitanju manje domaćinstvo, kao što je samac ili bračni par, smatra se racionalnijim da se bojler pali po potrebi. Ovo je zato što manja potrošnja tople vode omogućava da se bojler ne troši nepotrebno. Međutim, kada je reč o većem domaćinstvu sa više članova, prednost može biti da se drži bojler stalno uključenim, jer će voda verovatno biti potrebna nekome u svakom trenutku.

Namena bojlera takođe igra ključnu ulogu u odlučivanju kada ga treba koristiti. Ako se bojler koristi samo za tuširanje, optimalno je da se uključuje povremeno. Međutim, ukoliko je reč o većem protočnom bojleru koji služi za kuhinjske potrebe i tuširanje, može biti racionalnije da se koristi kontinuirano, jer će se češće koristiti.

Profesionalci ističu da je ekonomičnije uključiti bojler kada je to zaista potrebno. Dodatno, ukoliko vodite računa o smanjenju troškova, preporučuje se da bojler uključujete tokom perioda kada je tarifa električne energije niža. To će dodatno doprineti efikasnijem korišćenju energije i smanjenju računa za struju.

Važno je napomenuti da vam tokom kupanja bojler uvek bude isključen!

izvor prva.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.