De Marnjak: Dijalog ostaje cilj

Na ovom sastanku na kojem su, kako je saopšteno iz Euleksa, prisustvovali i šef kancelarije EU na Kosovu Samuel Žbogar i kosovski ministar pravde Hajredin Kući, bilo je reči o nacrtima zakona o krivičnom postupku i zapleni nezakonito stečene imovine.

Učesnici su razgovarali i o zakonu zaštiti svjedoka, dodaje se u saopštenju Euleksa. Žbogar je izjavio da je EU zajedno sa Kosovom angažovana u brojnim značajnim procesima koji se odnose na vladavinu prava, navodeći strukturisani dijalog o vladavini prava, dijalog o viznoj liberalizaciji, studiju izvodljivosti koju je najavio komesar Štefan File protekle sedmice.

Zajednički koordinacioni odbor za vladavinu prva čini jedan izvanredan forum za zajedničko upravljanje tim procesima na terenu, za stvaranje sinergija, koordinisanje prioritetnih postupaka i praćenje napretka u sprovođenju, ocJenio je Žbogar.

Kući je na sastanku istakao da je došlo do porasta efikasnosti u radu Agencije za upravljanje konfiskovanom ili oduzetom imovinom, za koju je rekao da je sada u potpunosti funkcionalna i da radi punim kapacitetom.

Kući je podsJetio da je tokom poslIJednje posJete Briselu, gde je bilo reči o, kako je rekao, otvaranju strukturisanog dijaloga o vladavini prava, o početku prenosa nadležnosti i odgovornosti sa Euleksa na kosovske institucije i o potrebi za konkretnim planom za realizaciju prenosa nadležnosti, koji će otpočeti ove godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.