Ekskluzivno Nacrt sporazuma Beograda i Prištine: Evropska regija, a ne zajednica

EU i Priština su usaglasile nacrt sporazuma između Beograda i Prištine u 10 tačaka. Prema saznanjima srbijanskog „Blica”, ovaj prijedlog je predat vlastima u Beogradu koji treba da iznesu svoje primedbe. EU i Priština traže da se Srbija obaveže da neće kočiti prijem Kosova u međunarodne institucije i ostavlja mogućnost donošenja nove rezolucije Savjeta bezbjednosti koja bi zamenila postojeću 1244.

Prema ovom nacrtu, Evropska unija i Priština predlažu da se na sjeveru Kosova Srbima dozvoli formiranje evropske regije sjever Kosova umjesto zajednice srpskih opština koje traži Beograd. Ova regija bi imala neke nadležnosti, čak i apelacioni sud, ali bi čitav ovaj region bio potpuno inkorporiran u kosovske institucije. „Blic” integralno objavljuje tekst nacrta predloženog sporazuma Beograda i Prištine.

   NACRT SPORAZUMA
Uvod Cilj ovog sporazuma je promovisanje mira,
stabilnosti i pomirenja na zapadnom Balkanu, te daljem napretku
evropskih integracija obeju strana. On predstavlja suštinsku i održivu
normalizaciju njihovih odnosa, unapređujući na taj način bezbjednost
njihovih građana i poboljšavajući uslove za njihov svakodnevni život.

Ovaj sporazum u skladu je sa sporazumima postignutim u dijalogu prema
rezoluciji GSUN 64/298 od 13. septembra 2010, uzima u obzir Rezoluciju
SBUN 1244/1999. i Savetodavno mišljenje MSP od 22. jula 2010. Sporazum
ne dovodi u pitanje poziciju ijedne strane u pogledu statusa Kosova. Dvije
strane su se sporazumele o slijedećem:

1. Sprovođenje prethodnih sporazuma – Već postignuti sporazumi biće sprovedeni.

– Sporazum o telekomunikacijama i električnoj energiji biće postignut na
osnovu postojećih nacrta i u skladu s međunarodnim obavezama dviju
strana (Atinski sporazum).

2. Sjever Kosova – Opštine i druge institucije na sjeveru
Kosova (Sjeverna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok)
predstavljaju sastavni deo institucionalnog i pravnog okvira Kosova.
Navedene opštine uživaju ista prava i imaju ista proširena ovlašćenja i
nadležnosti predviđene za ostale opštine na Kosovu.

– Polazeći od načela Evropske povelje o lokalnoj samoupravi, opštine na
sjeveru Kosova imaju pravo da obrazuju savez u cilju zaštite i
promovisanja zajedničkih interesa. Pomenuti savez opština mogao bi se
zvati Evropski region sjever Kosova (ERSK).

– Predstavnici ERSK mogli bi u dogledno vrijeme biti pozvani da učestvuju
u radu Komiteta regiona EU.ERSK može osnovati skupštinu opština učesnica,
a one mogu odrediti izvršno tijelo koje će im biti odgovorno, koje će
ostvarivati sva prava koja su im data prema kosovskom zakonu i pružati
usluge zasnovane na najboljim evropskim praksama i standardima.

– Izbori u ERSK odvijaće se prema kosovskom zakonu i izabrani
predstavnici će imati svoje mjesto u institucijama Kosova.

– ERSK može sarađivati sa međunarodnim partnerima. Između ostalog, to bi
podrazumijevalo i dogovore o lokalnoj i prekograničnoj saradnji sa Srbijom.

3. Aktivnosti srpske Vlade na Kosovu – Srbija će prestati da obavlja glavne
državne funkcije na Kosovu, uključujući opštinsku upravu, sudove,
policiju i ostale organe, kao što su poreske službe, pošte.

Sudski organi će raditi u pravnom okviru Kosova. Sastav sudova će
odražavati lokalni etnički sastav. U ERSK biće osnovav apelacioni sud.

– Na Kosovu neće biti aktivnih službenika srpskih organa javnog reda,
bezbjednosti ili civilne zaštite bez dozvole kosovskih organa. Sva
policija će funkcionisati u okviru kosovske policije. Jedino policija
koja odražava etnički sastav biće raspoređena na sjeveru Kosova.

– Kosovske institucije će obavljati administrativne funkcije kao što su
poreske službe, pošte, opštinske uprave.

– Finansiranje opština, kao i pojedinaca od strane Srbije, a u svrhu
unapređenja dobrobiti lokalnih zajednica, vršiće se putem mehanizama o
kojem će se dogovoriti dvije strane i koji će omogućiti odvojene i
transparentne budžete za svaki sektor (npr. zdravstvo, obrazovanje,
penzije).

4. Decentralizacija U svjetlu opredeljnosti za decentralizaciju,
kosovski organi će pregledati funkcionisanje nedavno uspostavljenih
opštinskih organa da bi obezbjedili njihov rad i održivost njihovih
aktivnosti.
5. Vjerska i kulturna baština Dogovori o zaštiti vjerske i kulturne baštine
predviđeni kosovskim zakonom biće zagarantovani sporazumom EU i Kosova.
6. Dvojno državljanstvo Prava lica s dvojnim državljanstvom biće u
potpunosti poštovana.
7. Oficiri za vezu Srpski organi i kosovski organi uputiće
oficire za vezu u Prištinu i Beograd da bi omogućili radne kontakte.
8. Predstavljanje Kosova na međunarodnim
forumima
U okviru normalizacije odnosa, Srbija neće
blokirati niti podsticati druge da blokiraju članstvo Kosova u
međunarodnim telima osnovanim u ekonomske, kulturne i društvene (uključujući
i sport) svrhe. Srbija neće blokirati članstvo Kosova u OEBS.
9. Sprovođenje Sporazuma Obije strane će sprovoditi ovaj sporazum uz
pomoć EU saglasno priloženom rasporedu. EU će pratiti sprovođenje.
Ukoliko jedna od dviju strana ne ispuni obaveze ili raspored, procesi
vezani za tu stranu zamrznuće se.
10. Nova Rezolucija Savjeta bezbjednosti UN Dvije strane mogu razmotriti / složiti se da
navedu pomenute dogovore/sporazum u rezoluciji SBUN.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.