Enver Hoxhaj: Kosovo će uvijek biti sekulara država

Ministar inostranih poslova Republike Kosova Enver Hoxhaj je na otvaranju ljetnjeg programa na temu ” Religija i spoljna politika”,  izjavio da je kosovska država zasnovana na tri politička temelja, koja su takođe njena tri osnovna stuba: demokratija, multietničnost i sekularizam.

Ispred studenata i predavača kao i prisutnima na ovom programu, gdje će se istražiti uloga vjere u transformaciji sukoba i postkonflikata, organizovanu od strane fondacije “Tony Blair Faith Foundation” i ministarstva inostranih poslova Kosova, ministar Hoxhaj je govorio o putu Kosova ka stvaranju države i glavnim principima na kojima se temelji kosovsko društvo.

Hoxhaj je izjavio da vjekovni konflikt oko Kosova nije nijednom bio sukob na vjerskoj osnovi, već da su etnicitet, identitet i nacionalnost bile njegove determinante.

“Konfikt takođe nije bio između Albanaca i Srba unutar Kosova, već konflikt između Srbije kao države sa hegemonističkim nastojanjima na Balkanu i većine Albanaca u borbi za identitet i teznju za slobodom i političkom nezavisnošću”.

Ministar je naglasio da je danas Kosovo zasnovano na tri politička principa, odnosno tri stupa kosovskog društva: demokratija, multietničnost i sekularizam.

“Ovi principi su parametri postojanja i karaktera države Kosovo. Što se tiče trećeg principa, naše društvo je oduvijek bilo sekularno a naša država cće trajno biti sekularna”, izjavio je ministar Hoxhaj ispred učesnika na otvaranju ljetnjeg programa “Vjera i spoljna politika”.

Vjerska fondacija “Tony Blair Faith Foundation” i ministarstvo inostranih poslova Republike Kosovo u saradnji sa Balkanskim institutom i Univerzitetom u Prištini su započeli dvonedjeljni ljetnji program “Vjera i spoljna politika: uloga religije u transformaciji konflikta i post-konflikta”, i trajaće do 17. avgusta.

Program je ugostio mnoge goste, iz različitih zemalja, uključujući i daleke zemlje kao što su Maroko, Kina i Ukraina.

Poznati eksperti će držati predavanja u okviru programa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.