EU podržava Kosovo u jačanju trgovinskih odnosa sa EU

Sprovođenje zaključaka i praćenje akcija sa sastanka će biti od ključnog značaja u određivanju daljih koraka Kosova u Procesu Stabilizacije i Pridruživanja u EU, sa EU-Kosovo trgovinskim odnosima kao jednim od ključnih prioriteta.

U svom uvodnom govoru , Specijalni predstavnik Evropske unije / Šef kancelarije EU Samuel Žbogar potvrdio je spremnost EU da pruži podršku Kosovu u njegovim naporima ka jačanju trgovinskih odnosa sa EU.

Potpredsednik Vlade i Ministar Trgovine i Industrije, Mimoza Kusari Lila je izjavila:

„Kosovo je postiglo vidljiv napredak u pogledu početka pregovora o Sporazumima slobodne trgovine, a trgovinski odnosi između Kosova i EU su se poboljšali.

Zaključci Savjeta ministara i ponovo određene trgovinske preferencije između EU i Kosova, usvojene krajem prošle godine, pokazuju jasnu poziciju EU po pitanju očigledno postignutog napretka trgovinskih odnosa Kosova sa EU. Mi želimo da vidimo da su ti odnosi ojačani i da pređemo na novu fazu saradnje koja predviđa Sporazum o slobodnoj trgovini sa EU i produbljenje agende integracija.“

Predstavnici EK i kosovskih vlasti su takođe razgovarali o postignutom napretku u oblasti industrije i politike MSP, carina i oporezivanja.

Sastanci dijaloga o PSP, zaključci koji se ubacuju u sledećem Izveštaju o napretku, su organizovani zajedno sa Ministarstvom za evropske Integracije.

Specijalni predstavnik EU/ Šef EU kancelarije Samuel Žbogar je izjavio:

“EU je spremna da podrži kosovske vlasti pripremanjem i obučavanjem za jačanje administrativnih kapaciteta za sprovođenje trgovinskih politika, koje mogu dovesti do trgovinskih sporazuma. Ovo je svakako veoma zahtevan zadatak: dok je EU otključala vrata, na Kosovu je da ih otvori i uđe.”

Osnovne informacije

Dijalog o PSP je uveden od strane Evropske Komisije na jesen 2009. godine, kao nadogradnja prethodnog procesa stabilizacije i pridruživanja i mehanizma za praćenje (SPMP).

To je okvir pod kojim Evropska komisija i Kosovska administracija redovno razgovaraju o tehničkim i političkim pitanjima u odnosu na Evropsku agendu.

Dijalog o PSP nadgleda i prati kosovski doprinos reformama (posebno u vezi sa prioritetima definisanim u Evropskom partnerstvu), i identifikuje kako EU može da pomogne u ovom procesu.

Postoji sedam oblasti pokrivenih sektorskim sastancima i oni pomno prate format dijaloga koji Evropska unija ima sa drugim kandidatima i potencijalnim kandidatima.

Ovih sedam sektora su:

– Pravosuđe, sloboda i bezbjednost
– Inovacije, obavještenost društva, socijalna politika, obrazovanje i kultura
– Trgovina, industrija, carina i oporezivanje
– Unutrašnje tržište, konkurencija, zaštita potrošača i zdravlja
– Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, bezbjednost hrane
– Transport, životna sredina, energetika, regionalni razvoj
– Ekonomska i finansijska pitanja, statistika

Sektorski i plenarni dijalog o PSP sastanci su ko-predsedavajući od strane Evropske Komisije i Vlade. Svaki sastanak rezultira zajedničkim dogovorom o praćenju nastavka aktivnosti koje Kosovske vlasti treba da preduzmu.

Vrijeme između sastanaka služi za realizaciju preporuka i dogovorenih nastavaka akcija.

Sastanci obezbjeđuju direktan ulaz u godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku.

Plenarni sastanak, gdje će se reforme prioriteta diskutovati, će se održati u Julu 2012.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.