EU poziva Vladu R. Srbije da riješi pitanje akreditacije IUNP

Jelko Kacin u prijedlogu rezolucije o eurointegraciji Srbije u članu 53 neposredno zatražio od Vlade Republike Srbije rješavanje akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

“Poziva se Vlada Republike Srbije na rješavanje pitanja akreditacije Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u Sandžaku i naglašava važnost osiguranja nezavisnosti i nepristrasnosti Komisije za akreditaciju i provjeru kvaliteta”.

Ovim se jasno potvrđuje da je dosadašnje odugovlačenje postupka akreditacije našeg Univerziteta politički inspirisano.

U istom danu naša univerzitetska porodica obradovana je činjenicom da je i Srbija dobila status kandidata za pristup EU, ali da će za dalje korake pristupanja EU Vlada morati otkloniti brojne nepravde prema građanima u Sandžaku među kojima je i akreditacija IUNP, od strane Akreditacione komisije koja će biti prinuđena da odlučuje po stručnim a ne političkim kriterijumima.

Ovom prilikom se zahvaljujem gospodinu Jelku Kacinu, osvjedočenom prijatelju svih obespravljenih čime pomaže Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru i državi Srbiji.

Izvor:sandzakpress.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.