Gladna sam, bre!

Na YouTube kanalu je objavljen video mačke koja “znakovnim jezikom” traži od vlasnika da joj da da jede.

Vlasnik i sam večera, a mačka “sjedi za stolom” tik pored njega i netremice “bulji” u večeru. Svaki put kada bi vlasnik klimnuo glavom, kao da je pita “šta hoćeš”, mačka bi šapom pravila znak da hoće jesti – digla bi je u vazduh, a onda, kao da drži kašiku u “ruci”, prinijela je ustima.

Pogledajte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.