Hajredin Kuçi: Teško graditi mirnu budućnost sa Srbijom

Zamjenik premijera Hajredin Kuçi, koji je ministar za pravosuđe je rekao da je državna politika Srbije uvijek, a posebno krajem prošlog vijeka bila represivna prema Kosovu. I za zločine počinjene tokom rata na Kosovu je bila odgovorna država Srbija.

Kao potvrdu toga je pomenuo i presude koje je izrekao Tribunal u Hagu protiv ljudi koji su rukovodili politikom, vojskom i policijom te države.

”Nasilje do genocida po principu spaljene zemlje je projektovano i odluka o tome je donijeta u Srpskim institucijama, a sprovele su je takođe državne institucije Srbije i ljudi koji su predstavljali i implementirali tu politiku”, rekao je Hajredin Kuçi.

”Bez distanciranja od stare politike, teško se može izgraditi budućnost mira i povjerenja između dva naroda”, naveo je on.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.