Hrana završava u smeću dok milioni građana u EU gladuju

U isto vrijeme, 79 miliona građana EU živi ispod linije siromaštva, a 16 miliona zavisi od pomoći u hrani od dobrotvornih organizacija, prenosi portal Euractiv, specijaliziran za praćenje Evropske unije.

U rezoluciji “Kako izbjeći bacanje hrane” usvojenoj 19. januara, Evropski parlement je pozvao da se donesu hitne mjere koje će prepoloviti količine bačene hrane do 2025. i olakšati pristup hrani za siromašne građane EU.

U rezoluciji se predlaže da se na nivou država započnu kampanje protiv bacanja hrane, da pakovanja hrane treba da budu manja, ali i da trgovinske lance treba stimulirati da robu kojoj uskoro ističe rok prodaju po daleko nižim cijenama.

U nekim članicama je, međutim, zabranjeno da marketi hranu prodaju ispod troškova proizvodnje.

Godišnje su na nivou cijele EU baci 89 miliona tona hrane ili 179 kilograma po stanovniku. Ako se ništa ne preduzme, do 2020. ta količina će narasti za 40 posto na 126 miliona tona bačene hrane.

Domaćinstva su najodgovornija za rasipanje hrane, budući da učestvuju s 42 posto u ukupnoj količini bačene hrane, pri čemu bi dvije trećine toga moglo da se iskoristi.

Proizvođači bace 39 posto “jestivog” otpada, trgovinski lanci pet posto, dok catering industrija baci 14 posto hrane.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.