I selo Lokvica nije zaboravljeno od strane direktorijata za kulturu, omladinu i sport

Razgovaralo se o projektu koji će se realizovati u ovom selu, sportski stadion, koji je predviđen planom budžeta SO Prizren, direktorijata za kulturu, omladinu i sport, kao i o lokaciji na kojoj će se izgraditi.

Predstavnici ovog sela upoznali su direktora sa trenutnom situacijom u selu, te zajednički obišli lokaciju na kojoj će se izgraditi ovaj stadion. Na licu mjesta je utvrđeno da nema nikakvih prepreka i da realizacija može odmah da krene.

 
Za nas portal direktor za kulturu, omladinu i sport kaže:

” Danas završavam posjete našim selima u Župi i Podgori u kojima će se realizovati kapitalni projekti predviđeni za ovu godinu. Cilj moje posjete je naša obaveza, kao predstavnika i zastupnika naših građana u lokalnoj vlasti, a nije ubiranje političkih poena, kao što to čine neki pojedini naši predstavnici.

Odlaze po selima uzimaju mjere od raznih objekata, i time samo zamajavaju naš narod, a sve u cilju ubiranja političkih poena, bez konkretnih rezultata. Ovi projekti o kojima pričamo poslijednjih dana, nisu samo “mjerenje” , ovo je završena procedura i to je ono što je realno, a rezutat će mo vidjeti za par mjeseci “.
 
Da podsjetimo, projekti koji su predviđeni budžetom SO Prizren za 2012.godinu iz Direktorijata za kulturu, omladinu i sport su:

Kulturno-sportski centar u Grnačaru
Kulturno-sportski centar u Nebregoštu
Sportski stadinon u Manstirici
Sportski stadinon u Lokvici.
 
Takođe, ovaj direktorijat je prošle godine otpočeo realizaciju 5 kapitalnih projekata u regionu Župe i to:

Kulturno-sportski centar u Gornjem Ljubinju
Kulturno-sportski centar u Rečanima
Kulturno-sportski centar u Mušnikovo
Sportski stadinon u Donjem Ljubinju
Sportski stadinon u Planjanu.
 
Direktor Saiti  kaže da je strategija koju on sprovodi, izgraditi jedan kulturni ili sportski objekat u svakom selu u Župi i Podgovri, kako bih se našoj omladini bar malo stvorili uslovi da opstanu na ovim prostorima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.