Jačanje imuniteta: Naučnici u blatu otkrili bacile koji sprječavaju astmu kod djece

Izloženost bacilima u djetinjstvu jača imunitet djece i sprječava pojavu alergija i bolesti u budućnosti. Ipak, do sada nije bilo poznato zbog čega dolazi do ovakvog efekta, i koji su to bacilli koji jačaju imunitet djece. Nedavna studija na miševima pokazala je da mikrobi koji dolaze iz blata, štite od pojave astme, stomačnih virusa i upale mokraćnih kanala.

Studija je dalje pokazala da djeca u razvijenijim krajevima svijeta češće oboljevaju od ovih bolesti, jer antibiotici koje često upotrebljavaju ne dozvoljavaju organizmu da sam stvori mehanizam odbrane.

Naučnici su u istraživanju koristili dvije vrste miševa. Miševe bez bacila, koji su odgajani u sterlinoj sredini i one koji su odgajani u klasičnoj laboratoriji sa bacilima i ostalim teškoćama. U potrazi za razlogom zašto bacilli utiču na imunitet na takav način, naučnici su svoje istraživanje skoncentrisali na CXCL16 protein koji je direktno povezan za upalama i astmom.

Kod “sterilnih” miševa ovaj protein bio je prisutan na većem nivou dok je kod normalnih bio znatno niži. Ovi rezultati ukazali su na putanju, koja govori da izloženost bacilima spušta nivo proteina CXCL16 i tako štiti organizam od bolesti astme i raznih upala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.