Kosovo nije ispunilo još 164 uslova za liberalizaciju viznog režima

Premijer Hashim Thaçi je obećao da će u roku od 15 mjeseci od njegovog aktuelnog mandata, građani Kosova putovati bez viza u šengensku zonu.

Ovo razdoblje se sad smanjilo na godinu dana. Njegova vlada treba da ispuni još 164 uslova, što se traži od  Kosova za viznu liberalizaciju.

Ovi uslovi su raspoređeni u pet blokova, dok su 66 od njih planirane u području sigurnosti i javnog reda. Sve treba biti dovršeno do kraja ove 2013.godine.

Na svim nivoima, borba protiv korupcije je identifikovana kao glavni uslov za liberalizaciju viznog režima.

Pretpostavlja se da vlada treba izraditi nove zakone a postojeći trebaju biti izmijenjeni i dopunjeni .

Vlada Kosova mora raditi na anti-korupcijske istražne aktivnosti koje se preduzimaju za pripremu statistike koja dokazuju opredijeljenost za borbu protiv ove prakse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.