Medom protiv tumora

Profesor mikrobiologije sa kragujevačkog Medicinskog fakulteta Dejan Baskić, koji je i vođa tima stručnjaka, kaže da je prvi efekat preparata ostvaren kod humanih leukemija, a zatim i kod nekih drugih tumora.

Baskić navodi da, osim selektivnog dejstva preparata na maligne ćelije u laboratorijskim uslovima, ima indicija da ti sastojci utiču i na regeneraciju oštećenog tkiva.

“Prvobitno smo to pokazali na humanim leukemijama. U poslednjih nekoliko godina eksperimente smo proširili na neke druge tumore, takozvane ćelijske linije, gde smo utvrdili da ovi preparati imaju istovetno dejstvo na širokom spektru malignih ćelija. Na nekih desetak ćelijskih linija koje smo do sada ispitali pokazalo se da ovi preparati pokazuju selektivnu toksičnost na ćelije”, rekao je Baskić.

On je napomenuo da nije riječ o lijeku za rak, već o sredstvu koje pomaže i olakšava život pacijentima na hemioterapiji tako što može da poboljša njihovo trenutno stanje. “Da li će se to pretvoriti u lek, to je pitanje na koje u ovom trenutku niko ne može da odgovori, jer tek slede obimna i skupa klinička ispitivanja”, ističe Baskić.

Preparate koji su predmet istraživanja u laboratorijskim uslovima proizvodi jedna srpska firma, a godinama se primjenjuju u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu.

Član stručnog tima, molekularni biolog Suzana Popović, kaže da preparati sadrže propolis, germanijum i ekstrakte nekih biljaka, ali se ne koriste kao lijek, već kao dijetetski dodatak.

Istraživanja obavljena u Institutu “Vinča”, pokazala su da ovi preparati umanjuju i toksično dejstvo radioterapije, odnosno posljedice jonizujućeg zračenja.

Dosadašnja istraživanja u potpunosti je finansirao Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, a timu stručnjaka nedavno se obratio i Fond za inovacije Srbije, koji je zainteresovan da podrži nastavak istraživanja. Značaj istraživanja u Kragujevcu prepoznao je i Institut “Marija Kiri” u Parizu, gdje je obavljen jedan dio istraživanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.