Na Filozofskom fakultetu u Prištini: Odbranjen vrijedan rad mr. Elmira Karadžija


Komisija je jednoglasno rad ocijenila najvišom ocjenom (deset) i kandidatu dodjelila naučno zvanje master sociologije. 
Rad je napisan i odbranjen na albanskom jeziku, na što su članovi komisije bili pozitivno iznenađeni. Kandidat je pokazao visok nivo poznavanja albanskog jezika.

Ovaj rad predstavlja veliki doprinos na polju nauke i preporuka je članova komisije da se treba objaviti. Rad ima 140 strana. Korištene su razne naučne metode i vrlo obimna literatura, što dodatno daje vrijednost ovome radu. Sama tema je vrlo aktuelna, jer je inače vrlo je malo radova na ovu temu.

Elmir Karadži je prvi master sociologije u bošnjačkoj zajednici Kosova i nadamo se da će nastaviti sa svojim naučnoistraživačkim radom.

Inaće, Elmir Karadži je rođen u Manastirici 10.10.1982. Završio je Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, 2006. godine, i trenutno obavlja službu imama džamije “Uhud” u Prizrenu. Sa porodicom živi u naselju Ljubiždi nadomak Prizrena i ima troje djece.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.