Obraćanje poslanice Emilije Redžepi u parlamentu Republike Kosova povodom analize GAP institute o budućim novoformiranim opštinama

Ovih dana je od strane Instituta GAP izvršena analiza zahtjeva koji su predati Ministarstvu za lokalnu samoupravu po pitanju procesa decentralizacije. Radi se o jedanaest, po njihovim riječima, seoskih zahtjeva koji su aplicirali za dobijanje statusa opštine.

Među njima se nalazi i zahtjev za opštinu Rečane koji je predat jos 2000. godine a o tome nekako svi prećutno prelaze. Analiza Instituta GAP “Osnivanju novih opština na Kosovu – budžetske implikacije i finansijska samoodrživost, ne zadovoljava minimalne kriterijume za formiranje novih opština. Prema njihovim riječima zahtjevi ne sadrže dovoljno informacija o broju stanovnika i broju domaćinstva, broju privrednih subjekata, teritoriji…, što apsolutno nije tačno. Govorim o župskoj regiji gdje konkretno mislim na buduću opštinu Rečane koja definitivno ispunjava sve adekvatne uslove i kriterijume  Ministarstva lokalne samouprave po pitanju stvaranja novih opština.
Zašto je opština Rečane favorit za buduću novo-formiranu opštinu?

1. Regija Župe ispunjava sve uslove iz pravnog okvira. U njoj živi 15 hiljada stanovnika (90 posto Bošnjaka);
2. Multifunkcionalna je i multietnička;
3. Radi se o najvećoj regiji u opštini Prizren (oko 30 posto cjelokupne teritorije prizrenske opštine sa 14 naselja i održivosti u pravcu razvoja poljoprivrede, turističke privrede i jedna je od najodrživih destinacija na Kosovu, uključujući i Prevalac);
4. Župska cijelina bi se u potpunosti integrisala u poboljšanju kosovske ekonomije s obzirom da je 70-ih godina od strane švicarskih istraživača, počev od Prevalca pa sve do granice sa opštinom Dragaš, proglašena najvećom skijaškom oazom u bivšoj Jugoslaviji.

Zatim, najelementarnije računice pokazuju da je Župska regija po svojim sopstvenim prihodima  iznad većine formiranih opština u predhodna dva ciklusa ali i iznad zatečenih opština sa kojima se graniči, mislim na Dragaš i Štrpce, a taj prihod iznosi na godišnjem nivou više od 40 hiljada eura. Potencjal ljudskih resursa prije svega u obrazovnoj i zdravstvenoj sferi, kao i elaborate ekonomske samoodrživosti opštine Rečane detaljno je prezentiran gosp. Pieteru Feithu i ministru Slobodanu Petroviću, međutim sve do danas od strane Vlade nemamo konkretne pozitivne postupke koje bi bošnjačku zajednicu ohrabrili.

Molimo predstavnika Evropske unije gosp. Samuela Žbogara, predstavnike svih ambasada na Kosovu, a prije svega Američku ambasadu da nam pomognu oko procesa decentralizacije u mjestima gdje je većinsko stanovništvo bošnjačko, iz razloga kako bi smo bili aktivan politički činilac kosovskog društva, zaustavili bi smo veliki proces migracije naseg stanovnistva I razvili multi-funkcionalnost društva. Od sopstvenog godišnjeg prihoda koji je veći od 40 hiljada eura u samom startu bi zaposlili oko 60 osoba u stalnom random odnosu, i što je po nama najvažnije, imali bi pravo da konkurišemo za velike projekte Evropske komisije za ruralni razvoj:
– Razvoj agrokulture,
– Razvoj poljoprivrede i stočarstva, razvoj seoskog i zimskog turizma,
– Veće uključenje žena i mladih u razvoj mini-biznis preduzeća i zadruga,

Sve u cilju poboljšanja ekonomske egzistencije i života naših građana.
Poštovani građani s obzirom da je bošnjačka zajednica, odnosno Nova demokratska stranka dio vladajuće koalicije, smatramo i na jedan demokratski način zahtjevamo od vlade Republike Kosova da proces decentralizacije, odnosno lokalne samouprave sprovede na djelu i zaustavi medijske špekulacije o promjeni demografske strukture stanovništva župskog kraja, stoji u saopštenju NDS, kojeg objavljujemo u cjelosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.