Opština Prizren izvojila 7.500.000 € za asfaltiranje seoskih puteva

Za asfaltiranje puteva u opštini Prizrenu, ove godine će uložiti 7.500.000 €. Direktor direktorijata javnih usluga Hasan Hasani je rekao da su ta ulaganja namijenjena za asfaltiranje svih puteva po selima u opštini Prizren.

Opština Prizren raspolaže sa 7.500.000 eura u svojim blagajnama koja će biti potrošena na asfaltiranju puteva, a ruralne sredine će biti prioritet.

Direktor direkotrijata javnih usluga, Hasan Hasan izjavio je Radiju Kosovo da će ove godine biti asfaltirani sve preostali seoski putevi i sa modernim asfaltnim putevima povezati se sa opštinom Prizren.

Hasani je napomenuo da se očekuje da ovi kapitalni projekti biti realizovani u ovoj kalendarskoj godini te napomenuo da su kompletne pripreme za izvođenje radova pri kraju i da je projekat prošao fazu tendera.

“Stari tranzitni put, trg Prizrenske lige, izgradnja grobalja za sve zajednice u rubnim dijelovima grada, samo su neki od planiranih projekata, koji će ove godine biti realizovani,” rekao je direktor Hasan Hasani, prenosi RTK.

Navedeni projekti će biti realizovani ove godine tamo gdje je najpotrebnije, ali i još drugi, koji su u skladu sa zahtjevima stanovnika, bilo u ruralnim ili urbanim sredinama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.