Predviđa se i raspad BiH do 2025. godine!

Prema ovom scenariju, kako se navodi u publikaciji, od 2013. do 2020. godine susjedne države Hrvatska, Srbija, Crna Gora i Makedonija pristupaju EU, dok BiH “zbog neriješenog nacionalnog pitanja ostaje izolirana”.

Mirni razlaz

Nakon 2015. godine i međunarodna zajednica i same zajednice u BiH vidjele su mirni razlaz, kao što je to postignuto u nekim drugim zemljama, kao jedino moguće rješenje. Bošnjački politički predstavnici i većina bošnjačkog naroda bili su sve više frustrirani zbog stalnih neuspjeha da se zemlja održi cijelom te su se pomirili s tom činjenicom – kaže se, između ostalog, u scenariju koji je ponuđen u ovoj publikaciji.

Nadalje, prema ovom scenariju, predviđa se da se o disoluciji BiH postiže konsenzus između Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Turske, tako da 2022. godine dolazi do konferencije “Dejton 2”, koja rezultira sporazumom o disoluciji, koji, kako se predviđa, potpisuju čelnici tri konstitutivna naroda.

Ovaj scenarij čak predviđa da dio bošnjačkog stanovništva, nezadovoljan sporazumom, svoje razočarenje izražava nasilnim akcijama. BiH, kako se navodi, podijeljena je između RS i dvije grupe kantona, jedne s hrvatskom, a druge s bošnjačkom većinom, dok je Srebrenica proglašena eksteritorijalnim distriktom.

Ova publikacija navodi i još četiri scenarija razvoja događaja u narednih više od dvije decenije. Prema jednom od njih, 2025. godine ustavna struktura BiH i dalje je nepromijenjena, ali je naša država, ipak, članica EU. Prema drugom scenariju, BiH je decentralizirana i funkcionalna država, a prema trećem, na scenu dolazi regionalno povezivanje BiH sa susjednim zemljama. Dosta radikalan je i četvrti scenarij, koji govori o funkcionalnoj centraliziranoj BiH, koja kao takva postaje tek nakon nasilnih sukoba i intervencije NATO-a!

Intelektualna vježba

Prema riječima direktora ureda Fondacije Paula Paša (Pasch), ponuđeni scenariji u publikaciji nisu predviđanja, već “polazišta za intelektualnu vježbu” koja će, kako je istakao, podstaći kreatore politika u BiH da budu odlučniji u reformskim aktivnostima te u provođenju svojih političkih strategija. On je kazao da su scenariji izrađeni prema “Shell metodologiji” te da nude nekonvecionalan pogled na situaciju, ali nisu predložak za bilo kakvo političko postupanje.

Špekulacije su neproduktivne

Zbog ponuđenog scenarija u publikaciji zatražili smo stav Američke ambasade.

Teritorijalni integritet i suverenitet BiH garantirani su Dejtonskim mirovnim sporazumom. Dejton i Ustav BiH ne pružaju mogućnost bilo kojem od entiteta da se odvoji od BiH. Vizija SAD-a ostaje ista: multietnička, demokratska BiH kao članica NATO-a i EU. Špekulacije o raspadu zemlje ili secesiji bilo kojeg dijela BiH su neproduktivne – rečeno je “Avazu” u Uredu Ambasade SAD-a za odnose s javnošću.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.