Prizren – Rečane: Radna posjeta ambasadora Kraljevine Norveške i Kraljevine Holandije NDS-u

Dana 12.07.2013. godine, NDS je bila domaćin radnoj posjeti cjenjenim ekselencijama ambasadoru Kraljevine Norveške gospodinu Jan Braathu i ambasadoru Holandije gospodinu Robertu Eduardu.

U prisustvu visoke delegacije predjednica NDS-a se zahvalila na ukazanoj časti i vremenu koje su cjenjeni ambasadori izdvojili kako bi se upoznali sa aktuelnim stanjem i dešavanjima u bošnjačkoj zajednici u našem regionu.

Oba Ambasadora su u svom obraćanju istakli o važnosti normalizacije odnosa između Kosova i Srbije i fokusiranju na ekonomski razvoj i otvaranje novih radnih mjesta u cilju spriečavanje negativnog fenomena migracije ka zemljama zapadne Evrope. Takođe je istaknuto da zajednica Bošnjaka, iako predstavlja treću po broju najveću zajednicu na Kosovu, na žalost ne dobija dovoljno pažnje te da se to mora ispraviti i da je ova posjeta usmjerena u tom pravcu.

U nastavku posjete, delegacija je obišla lokaciju budućeg Bošnjačkog kulturnog centra, centra kojeg podržava Ambasada Kraljevine Norveške, gdje je Ambasador Jan kazao da stoji iza datog obećanja i da je dobijanje lokacije prvi korak u realizaciji ovog centra, te da će ovaj process ići korak po korak do svoje potpune realizacije.

Idejni plan i projekat su Ambasadoru Jan-u predstavili Sadik Paqarizi, direktor Urbanizma, Almir Saiti, direktor Kulture, omladine i sporta, Šemo Odović, savjetnik zamjeniku premijera,  koji je istovremeno i arhitekta ovog centra, koji će biti i nadlezni organ u sprovođenju ovog projekta. Direktorijat za urbanizam je u cilju podrške ovom projektu izdvojio 10.000 eura, dok je direktorijat za kulturu, omladinu i sport izdvojio 50.000 eura.

Zatim je rukovodstvo NDS-a sa ambasadorima posjetilo svoju kancelariju u selu Rečane, upoznalo ambasadore sa aspiracijama te regije o dobijanju prve opštine sa bošnjačkom većinom i zatražilo njihovu pomoc i lobiranje u procesu decentralizacije. Ambasadore su u kancelariji NDS u Rečanima primili udruženje žena, tradicionalnih proizvođaca šarskog sira i mliječnih proizvoda kao i udruženje jagodičastog voća, gdje su saslušane njihove ideje i problem sa kojima se suočavaju. Oba ambasadora su istakla važnost ekonomskog razvoja i mogućnost razvoja poljoprivrednih grana u Župi, davajući akcenat na otvaranje fabrike mlijeka i mliječnih proizvoda, otvaranje otkupnog centra sa hladnjačama za malinare, važnost licenciranja određenog tradicionalnog proizvoda koji bi se kasnije industrijski proizvodio, pružanje besplatne pomoći ambasada u obezbjeđivanju eksperata i savjetnika za određenu oblast kao i pomoć ambasada u uspostavljanju direktnih veza sa koorporacijama u njihovim zemljama.

U daljoj posjeti, delegacija je posjetila Osnovnu i buduću srednju školu u Rečanima, razgovarala sa direktorom škole koji se obratio ambasadorima u vidu zahtjeva za pomoć u tehničkoj modernizaciji buduće srednje škole koja treba početi sa radom septembra ove godine, budući da ove ambasade u okviru svojih programa podržavaju razvoj obrazovanja na Kosovu.

Ambasadori su zatim posjetili objekat u vlasništvu našeg preduzetnika Mejdina Abdija, gdje su se razmatrali postojeći kapaciteti za buduću fabriku mlijeka i otkupni centar sa hladnjačama za jagodičasto voće.

Smatra se da će ta fabrika dobrinijeti ekonomskom razvoju i povećanju broja zaposlenih, te povećati životni standard stanovništva u dolini, stoji u saopštenju za medije Nove demokratske stranke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.