Pročitana je deklaracija SBK i ciljevi njegovog osnivanja

Dana 31,Januara održana je redovna sjednica KVZ –Konsultativnog Vijeća za zajednice pri uredu predsjednice Kosova, na kome je razmatran  i usvojen izveštaj rada Vijeća za 2012.godine.

U 2012.godine akreditovane su NVO manjinskih zajednica od strane predsjednice Kosova koje su nominovale članove za KVZ, te izvršen je izbor novih članova KVZ po treći put od njenog osnivanja 2008. godine, posle proglašenja nezavisnosti R.Kosova. Po zakonu i Ustavu Kosova bošnjacka zajednica sudjeliuje sa tri člana, u ovom sazivu dva člana su predstavnici civilnog sektora a jedan član je zastupnica parlamenta Kosova.

Inače po statutu  KVZ Vijeće obavlja  sledeće funkcije:

Pomaže u organizovanju i usklađivanju stavova zajednica i njihovih pripadnika u vezi sa zakonodavstvom, javnom politikom i programima od posebnog značaja

Služi kao forum za koordinaciju i konsultaciju među zajednicama i osiguravanje efikasnog funkcionisanja organizacija koje zastupaju zajednice u skladu sa pravilom o ponašanju koje se usvoja od strane Vijeća ;

Pruža  mehanizam za redovnu razmjenu između zajednica i državnih institucija;

Pruža zajednicama mogućnost da sudjeluju u ranoj fazi zakonodavnih ili političkih inicijativa koje mogu biti pripremljene od strane Vlade ili Skupštine, da predlažu takve inicijative kao i da njihovi stavovi budu uključeni u relevantne projekte i programe, uključujući godišnju strategiju i izveštaj u skladu sa Članom 13 Zakona o Zajednicama i drugih relevantnih zakona;

Ispunjava zahtjeve za ostale obavezne konsultacije u vezi sa određenim pravnim aktima, kako je predviđeno Ustavom i zakonom;

Omogućiva zajednicama da sudjeluju u procenjivanju potreba, izradi, praćenju i ocenjivanju programa namenjenim njihovim pripadnicima ili značajnim za njih;

Dava preporuke tokom procesa odlučivanja u vezi sa raspodelom sredstava, međunarodnih i izdvojenih iz budžeta Republike Kosovo, za projekte namenjene zajednicama ili njihovim posebnim interesima;

Doprinosi izveštajima koje će Vlada Kosova podnositi međunarodim institucijama o  ljudskim pravima

Povećava svijest o potrebama zajednica i doprinosi skladnim odnosima između svih zajednica unutar Republike Kosovo.

Na jučerašnjoj  sjednici Bošnjački predstavnici u ovom Vijeću informirali Vijeće te posmatače mnogih amabsada i Evropske komisije  koje redovno prate rad Vijeća  o formiranju Svjetskog bošnjačkog Kongresa SBK te  o njihovoj posjeti Bošnjacima Kosova ,kao i o tribini koja je nedavno bila odrzana u Prizrenu i Vitomirici.

Pročitana je deklaracija SBK i ciljevi njegovog osnivanja kao panbošnjacke ideje koja će povezivati sve Bošnjake cijeloga svijeta.

Bošnjački šlanovi u KVZ

Mejdin Saliji, zamjenik predsjedavajućeg KVZ
Duda Balje, član Vijeća
Izudin Sagdati,član Vijeća

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.