Protest Albanaca u Briselu

Zastupnik albanskog Nacionalnog vijeća izjavio je agenciji “INA”, da će protesti biti mirni na kojima će podići glas protiv trenutne situacije u Makedoniji, nedavnih incidenata, nasilja i teške situacije koja je pogodila albanski narod u Makedoniji.

Predstavnici ARC dva dana prije protesta, održat će konferenciju sa albanskim i  međunarodnim medijima kako bi se detaljnije upoznali sa planiram protestima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.