“EU odlučuje o budućnosti Euleksa”

On je, u saopštenju, ponovio da je u Briselu trenutno u toku strateški pregled o budućem obliku i prioritetima misije vladavine prava EU i da nijedna odluka nije donijeta u vezi sa bilo kakvim budućim, mogućim ponovnim preoblikovanjem misije.

“Sve preporuke koje proizilaze iz ovog pregleda će morati da budu odobrene od zemalja članica EU. Euleksova uloga može samo da bude prilagođena i promjenjena uz njihovo odobrenje. Suviše je rano rijeći šta će ovaj pregled preporučiti”, naglasio je De Marnjak.

Standardna procedura u EU jeste da razmotri misije na redovnoj osnovi. Pregled obuhvata doprinos mnogih strana, uključujući i Euleks i vladu Kosova, ističe se u saopštenju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.