Ruta brodova sultan Fatiha

Pronađen je dokument o brodovima prevučenim preko kopna.

Topograf i penzionisani general major Dževat Ulkekul je na osnovu istraživanja mapa u arhivama Topkapi palate prvi put otkrio dokument o jednoj od ruta koje su korištene u prevlačenju brodova preko kopna tokom osvajanja Istanbula, na relaciji Dolmabahče-Kagithane.

Istraživač turskog pomorstva i mapa Ulkekul je izjavio da je tokom istraživanja u arhivi muzeja palate Topkapi pronašao dosije pod imenom ‘ Karta puteva kojim su u toku opsade Istanbula prebačeni brodovi sultan Fatih Mehmeda’.

‘Najvjerovatnije je da je Mahmud drugi uvidio da je put,  kojim je sprovedena genijalna ideja i poduhvat njegovog pretka sultana Fatiha da brodove mornarice prevuče preko kopna i spusti u more, počeo postepeno blijediti i izdao naređenje da se izrade mape, prije nego dođe do potpunog nestanka tog puta’, izjavio je Ulkekul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.