Slijedi krivična prijava: Bolnica “Bahqeci” na Kosovu zloupotrebljava lične podatke pacijenata!

Inspekcija ASHMDHP-a je došla u ovoj bolnici nakon što se jedan građanin žalio da se u ovoj bolnici ne poštuju lični podaci u skladu sa zakonom na snazi. U ovoj bolnici čak nema niti dosije pacijenata a niti sigurnosti u zaštiti povjerljivih podataka pacijenata koje imaju povjerenja u njih pa se lijeće.

Mentor Hoxhaj, iz ove Agencije je na konferenciji izjavio da su tokom inspekcije provjeravali pet oblasti, registraciju ulaska i izlazka, sistem nadgledanja kamerom, direktan marketing, transfer ličnih podataka, itd.

Hoxhaj je izjavio da su najčešće pronašli kršenje zakona u sistemu video nadzora i u korišćenju zaštite ličnih biometrijskih podataka.

“Na osnovu žalbe jednog građanina, konstantovali smo da je doktor Ahmet Payasli, koji je bio šef odjela ginekologije u bolnici Bahqeci otkrio lične podatke svojih pacijenata drugim osobama koji su se liječili u bolnici Bahqeci. Doktor Payasli je otkrio podatke 9 osoba koje su imali tretman u ovoj bolnici”, izjavio je između ostalog Hoxhaj.


Hoxhaj je objasnio na koji se način podaci u ovoj bolnici zloupotrebljavaju.

“Podaci kao što je recimo, kada jedan bračni par zatraži medicinsko heterolagnu oplodnju i da spermu zatraže od bolnice ili kad zatraže homolognu oplodnju kada sperma pripada supružniku, ovakvi podaci u ovoj bolnici nisu zaštičeni. Problem kod doktora Payaslija je u tome što je lične podatke širio i o njima razgovarao sa drugima”, izjavio je Hoxhaj. 

Hoxhaj je naglasio da će biti pokrenuta krivična prijava, a protiv doktora Payaslija je u toku razmatranje pravnih zakonskih okvira a nakon toga će biti pokrenute zakonske procedure.

U Agenciji navode da se lični podaci pacijenata moraju čuvati pažljivo od strane medicinskog osoblja, trebaju se poduzeti sigurnosne mjere. Prema navodima Hoxhaja, ovo je glavni problem koji dovodi u rizik podatke pacijenata u ovoj bolnici, ne preduzimaju nikakve mjere za zaštitu.

Hoxhaj je naglasio da kada je zatražio dosije dokrora Payaslija. nije mogao da ga pronađe, čak ni od drugih zaposlenih.

On kaže da doktor Payasli radi i u jednoj drugoj bolnici ne samo u bolnici Bahqeci, a zbog nedostatka dosijea ne možemo znati od kad je počeo da radi, kada je napustio posao i ostale informacije.

Prema zvaničnim podacima, na Kosovu je samo 4 privatnih bolnica koji imaju licencu za medicinsku oplodnju. To tu bolnica “Fati im”, bolnica “Lindja”, bolnica Bahqeci” i Američka Bolnica. Hoxhaj je izjavio da će svi biti podrvgnuti istragama o zaštiti ličnih podataka pacijenata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.