Srbija u EU tek poslije priznavanja Kosova

Ruska novionska agencija Itar-Tas danas ocjenjuje da je Brisel, poslije polugodišnjih pregovora, definitivno pritisnuo Beograd da pristane na kompromis o normalizaciji odnosa s Prištinom, a EU će primiti Srbiju u svoje redove tek kada prizna nezavisnost Kosova.

Agencija u komentaru navodi da “ne čudi što su i u Prištini i u mnogim zemljama taj događaj (postizanje sporazuma) ocijenili kao faktičko priznanje nezavisnosti Kosova”.

U suštini, Beograd se složio da, u zamjenu za dobijanje ograničene autonomije za srpske opštine, ne blokira pokušaje albanske vlasti Kosova da uđe u EU i druge međunarodne organizacije, piše Itar-Tas.

Agencija ocjenjuje da se “dogodilo upravo to što je rekao Hašim Tači” – dokument de jure predstavlja priznanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije.

Postavljajući pitanje o tome “šta je natjeralo Srbiju da potpiše toliko očegledno nepovoljan sporazum”, agencija navodi da se čini da su tu ulogu imala tri faktora.

Prvi je međunarodni pritisak bez presedana na Beograd, drugi su ekonomski interesi i krajnja nužda Beograda da dođe od stranih investicija, navodi agencija.

Treći faktor zbog kojeg je, po ocjeni ruske agencije, Beograd pristao na sporazum, jeste “onaj koji se obično prećutkuje”, a to je da je “Srbija krenula u pregovore kao država koja je izgubila rat sa NATO 1999. godine”.

Polazeći od toga, mnogo šta postaje jasno: pobjednicima ne sude, a gubitnici, u ovom slučaju Srbija, “plaća djelom svoje teritorije za nerazumnu politiku Slobodana Miloševića”. Pritom je ona uspjela da iscjenka ne najgore uslove od svih mogućih – i za sebe i za kosovske Srbe, ocjenjuje Itar-Tas.

Agencija navodi da Srbija sada treba da dosta brzo dobije obećani datum početak pregovora o prijemu u EU.

Ali, ukazuje Itar-Tas, iako zvanično u Briselu o tome ne govore, diplomatski izvori ne kriju da Srbija može da završi pregovore i da stupi u EU samo ako zvanično prizna Kosovo.

Razlog za to je, po Itar-Tasu, jednostavan: bez priznanja Kosova od strane Beograda, on ne može biti primljen u EU, pošto se u EU ne mogu istovremeno nalaziti dvije države sa neriješenium teritorijalnim pitanjima, piše u komentaru.

Itar-Tas zaključuje da će, počevši pregovore s Beogradom, EU nastaviti da vrši oštar pritisak da Srbija prizna nezavisnost Kosova.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.