Sve sandžačke partije i NVO u jednu instituciju

Osnovna uloga ovog foruma bila bi uspostavljanje konsenzusa među vodećim političkim opcijama u Sadnžaku o najvažnijim pitanjima. Ovo je drugi put da američka nevaldina organizacija u saradnji sa predstavnicima Britanske ambasade okuplja relevantne predstavnike kako politikčkih partija, tako i nevladinog sektora, sa ciljem da osnuje ovakv jedan forum. Prema mišljenu organizatora skupa, Aleksa Grigoreva, veoma je važno da zaživi ideja Sandžačkog regionalnog foruma, pogotovu  zbog činjenice da se bliži period predizbornih kampanja i političkih previranja.

Svi politički predstavnici na skupu su istakli da je za samu realizaciju sandčakog foruma značajno to što su po prvi put na ovom skupu prisustvovali i predstavnici Srpske liste. Predstavnik Bošnjačke liste za evropski Sandžak, Esad Džudžević, kaže da prioritetne teme oko kojih treba da se usaglase lokalne partije jesu ekonomski razvoj, bošnjačko jedinstavo i borba za ostavrenje prava Bošnnjaka.

Mirsad Jusufović ispred Sandžačke demokrateske partije pozdravlja ideju formiranja Sandžačkog regionalnog foruma i ističe da ekonomski prosperitet treba da bude ideja koja okuplja sve patrije i nacionalne zajednice. Predstavnik Bošnjačke demokratske zajednice, Adnan Čaušević, kaže da ovaj forum pruža nadu za jednistvo Bošnjaka.

Skupu su prisustvovali i predtsavnici stranke G17 plus, predstavnici NVO i medija.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.