U planu izgradnja kulturno-sportskog centra u Nebregošte

Predsjedništvo sela i njihov predsjednik  Muradif  Murati, sa mještanima sela, srdačno su dočekali gosta  i detaljnije su ga upoznali sa više decenijskom  manjkavošću i velikom potrebom  za  kulturno-sportskim centrom  u selu Nebregoštu, jer je u svojoj  diskusiji ,Sejdija Odžini,predsjednik savjetodavnog tijela NDS-a, istakao, da je  omladini sela Nebregošta  načinjena velika materijalna i kulturna šteta  od strane bivše „Lirije“-Malopromet –Sredska , koja je  nekadašnjim planom izgradnje porušila  Dom omladine a nije realizovala  dogovor još od 1985.godine.

Od tada datira  velika  praznina u  angažovanje omladine u kulturnom i sportskom  pogledu, a to nije  mali period.“

Predsjednik  sela  Nebregošta  upoznao je  gosta sa svom pratećom dokumentacijom i dinamikom  apliciranja za realizaciju ovog , kapitalnog objekta za  selo Nebregošte.

Almir Saiti , direktor Direktorijata za kulturu-omladinu i sport istakao je u svojoj diskusiji, objektivnu rješenost ovog sektora da realizuje u toku ove kalendarske godine ovaj projekat od koga  najviše koristi će upravo imati omladina sela Nebregošta.

Muradif Murati-predsjednik sela je  najsrdačnije zahvalio  svim relevantnim faktorima SO  Prizrena a pogotovu  direktoru  Saitiju na  sveobuhvatnu suradnju i podršku u realizaciji zacrtanih aktivnosti , pozdravio je  gosta u ime  mještana i u ime  dijaspore , koja je  takodje  životno zainteresovana za ovaj objekat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.