Univerzitet “Ukshin Hoti” u Prizrenu: Od naredne nedjelje konkurs za dvije hiljade studenata

Ove godine će se na univerzitetu “Ukshin Hoti” u Prizrenu upisati preko dvije hiljade studenata. Konkurs za svršene srednjoškolce će se otvoriti naredne nedjelje.

Sekretar univerziteta Adem Sallauka je izjavio da će aplikacije za studente od ove godine biti online, preko interneta.

“Ove godine smo planirali da povećamo broj studenata, jer je interesovanje za studiranje na UPZ zaista enormno”, izjavio je Sallauka.

Prema njegovim riječima, za narednu akademsku godinu biće i novih programa u nekoliko smjerova.

” Mi ćemo imati nove programe na nekim smjerovima koji su akreditovani”.

On je izjavio da će zajedno sa povećanjem broja studenata univerzitet proširavati svoje kapacitete.

” Radimo na proširenju infrastrukture. Vjerujemo da ćemo do kraja akademske godine uspjeti završiti radove na objektima u kojima se planiraju predavanja”.

Profesori stariji od 65 godina su problem za studente univerziteta u Prizrenu “Ukshin Hoti”.

Prema njihovim riječima ovi profesori, osim sto nedolaze na predavanja, njihov način ocjenjivanja nije u skladu sa bolonjskim standardima.

” Nekoliko profesora je ostalo iza sa načinom ocjenjivanja, najvjerovatnije u prvom vijeku. Ne uzimaju u obzir seminare, naše angažovanje tokom godine, testove koje organizujemo, dok na ispitima traže da se odgovori pišu onako kako piše u knjizi”, kaze I.B, student druge godine na ekonomskom fakultetu, a pise Tribuna.
Isto misli i studentica edukativnog fakulteta, V.G.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.