Veća primanja od predsjednice države: Naši profesori sa 3.000 eura platom

Mnogi profesori na javnom univerzitetu “Hasan Prishtina” u Prištini imaju veća mjesečna primanja od same predsjednice Kosova. Njihova primanja se definišu samo platama, koja dostiže cifru do 1145 eura, ali znatan prihod uzimaju i od procenta studenata koji polažu ispite kroz rokove.

Za svakog studenta koji uđe na ispit iz različitih predmeta, profesor dobija na svom računu 0,60 centi, piše list “Zëri”.

Za 2000 studenata koliko prosječno ulaze na ispit tokom jednog ispitnog roka, kod jednog profesora, posebno na onim fakultetima gdje ima najviše studenata, kao što je pravni i ekonomski fakultet, prema izvorima lista “Zëri”, jedan profesor uzima 1.200 eura honorar, 0.60 centi za svakog studenta, pored osnovne plate.

Na ovim fakultetima ima slučajeva gdje broj studenata koji ulaze na ispit prelazi i preko 3.000 pa sve do 4.000.

Plata univerzitetskog profesora se povećava svakog ispitnog roka, a zvanično bi trebalo da ih ima tri, januarski, junski i septembar-oktobar, poznatiji kao jesenji rok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.