Više od 100 milijuna eura stiglo je na Kosovo

Ovi podatci su objavljeni u četvrtak na prezentaciji Centralne banke Kosova (CBK), publikaciju koja odražava glavna kretanja u platnom bilansu a  koji se odnose na glavna makroekonomska kretanja u privredi.

Istovremeno, kosovsku privredu karakteriše  niska stopa izvoza a uvoz je suviše visoke, što je dovelo do prilično visoke stope vanjskotrgovinskog deficita od oko 44 posto.

“Niska vrijednost izvoza sa Kosova je rezultat lokalne proizvodnje na malom opsegu, što nameće visoku stopu uvoza da bi se zadovoljile potrebe potrošača”, rekao je guverner CBK-a, Gani Gerguri.

Najveći priliv finansijskih sredstava na Kosovu upravo dolazi iz Njemačke i Švicarske,iz zemlje koje su manje pogođeni ekonomskom krizom.

Istraživanja pokazuju da najveći dio sredstava su namijenjena za finansiranje potrošnje domaćinstsva.

Gerguri je rekao da sadašnji nivo stranih investicija procjenjuje se kao nedovoljan u odnosu na velike mogućnosti koje se nude od strane Kosovske ekonomije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.