Za studente svih nacionalnosti: “Balkanistika” – novi smjer na Univerzitetu Prištine


Osnova programa je naučno istraživanje i prevod, a dizajniran je za studente svih nacionalnosti. 

Program “Balkanistika” će proučavati balkanske jezike, kulturu, geografiju i historiju.

Dekan filološkog fakulteta, Sedat Kući, kazao je da je ideja za otvaranje ovog programa potekla od strane Departmana za albanski jezik, a radi proširenja naučnog istraživanja, ali i zarad novih potreba tržišta.

On je kazao da je cilj programa naučno istrazivanje i prevod, a namijenjen je kako albanskim, tako i studentima ostalih nacionalnosti.

“Naučna istraživanja će nam poslužiti za dalje studiranje, kako na nivou master, tako i na doktorskim studijama. Pokušavamo da ovim programom stvorimo kadar koji će za polaznu tačku imati albanski jezik, sa još nekim drugim balkanskim jezikom. Program je projektovan i spreman za sve studente različitih nacionalnosti sa Kosova i van zemlje”, kazao je on.

Pored albanskog, studenti će izabrati da uče još jedan od sljedećih jezika: bosanski, srpski, hrvatski, bugarski, makedonski, starogrčki i rumunski.

Prodekan za nastavna pitanja na Filološkom fakultetu, Lindita Sejdiu – Rugova, navela je da za ovaj program ima dovoljno nastavnog kadra, a takođe će postojati saradnja sa profesorima sa međunarodnih univerziteta koji se bave balkanskim studijama.

“Kvalifikovani kadar nije problem, koliko je bitno da studenti dobiju neophodne informacije. Za kulturu, geopolitiku, imaćemo profesore sa Filološkog fakulteta a koji će predavati predmete u vezi historije Balkana”, navela je ona. 

Program Balkanistika akreditovan je prije četiri godine, ali zbog malog broja zainteresovanih kanidata za upis, on nije mogao da se realizuje. Predavanja na ovom programu će uglavnom biti na albanskom jeziku, ali profesori sa stranih univerziteta će predavati i na ostalim jezicima.

Konkurs za prijavu studenata biće otvoren do 17. septembra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.